MikroKods

Ģeotelpiskās informācijas
un tālizpētes tehnoloģijas

Par Mums Aktualitātes Programmatūra Pakalpojumi Tālizpēte Sadarbība Jautājumi un atbildes

Geomedia apmācības pamatkurss

Geomedia apmācības pamatkurss:
1. diena
 • Darba uzsākšana
 • Darba vides veidošana
 • Ekrāna kartes vadība
 • Ekrāna leģenda
 • Darbs ar attēlošanas stiliem un ekrāna leģendām
 • Atribūtu vaicājumi
 • Vienkārši telpiskie vaicājumi
 • Vairāku vienlaicīgu pieslēgumu izveidošana uz dažādiem datu avotiem (Connections)
 • Jaunas datu bāzes izveidošana
2. diena
 • Koordinātu sistēmas un pārveidojumi Geomedia
 • Microstation DGN faila pieslēgšana Geomedia vidē
 • Kadastra kartes DGN faila specifikācija
 • Topogrāfisko plānu 1:500 mērogā izmantošana (DGN, DWG)
 • ESRI shape failu avotu pieslēgšana
 • Oracle spatial pieslēgums
 • Ortofoto un skenēto karšu pieslēgšana un izmantošana
 • Tematisko karšu veidošana pēc digitālās kartes specifikācijas
 • Kompleksie telpiskie vaicājumi
3. diena
 • Jaunu datu ievade(digitizēšana)
 • Drukas loga sagatavošana
 • Izdruku noformēšana un drukāšana
 • Darbs ar attēlojuma bibliotēkām, stilu un leģendu atkārtota izmantošana
 • Datu izvade uz citiem formātiem (Shape, DGN)
 • Darbs ar telpiski ierobežotu datu bāzes daļu
 • Aprēķināmie atribūti