MikroKods

Ģeotelpiskās informācijas
un tālizpētes tehnoloģijas

Par Mums Aktualitātes Programmatūra Pakalpojumi Tālizpēte Sadarbība Jautājumi un atbildes

MicroStation/PowerDraft administrēšana

Bentley MicroStation vai PowerDraft administrēšana:

 • Kursu dalībniekiem jābūt ar pamatapmācības kursu sertifikātu vai atbilstošā līmeņa praktiskajām iemaņām (6 mēnešu praktiskais darbs strādājot ar MicroStation ir tuvināti pielīdzināms pamatapmācības kursos apgūstamajām iemaņām).
 • Kursu dalībnieku datorsistēmas administrēšanas iemaņām jābūt atbilstošām tīkla administratora amata pamatprasībām.
 • Nepieciešamas angļu valodas pamatzināšanas.
Kursu ilgums - 3 darba dienas.
Administrēšanas kursā apgūst MicroStation programmatūras administrēšanas iemaņas, darba efektivitātes paaugstināšanai un datu drošības nodrošināšanu.
Apmācības plāns:
1. diena
 • MicroStation darba vides pamati
  • Darba vides komponentes
  • Darba vides uzstādīšana(Lietotājs, projekts, saskarne)
 • Darba vides konfigurācija
  • Konfigurācijas mainīgie
  • Lietotāja konfigurācijas datne
  • Projekta konfigurācijas datne
  • Darbs ar konfigurācijas mainīgajiem
 • MicroStation datu formāti *.dgn un *.cel
 • Lietotāja saskarnes veidošana un rediģēšana
  • Jaunas paletes izveidošana
  • Pogu modificēšana
  • Palešu veidošana un modificēšana
  • Izvēlņu kartes veidošana un modificēšana
  • Funkcijas taustiņu izvēlnes, pele
  • Uzstādījumu grupas(Stg), Templates
 • 5. Resursu pielāgošana
  • Seed faili
  • DGNlib (Textstyle, linstyle)
2. diena
 • AccuDraw precīzās ievades palīglīdzekļa lietošana
  • koord. imports/exports
  • V8i GPS, google earth(3D)
  • Asoc. projektēšana
 • Krāsu tabula
  • Krāsu tabulas rediģēšana
 • Grupēšanas tehnika
  • Žoga apakšpalete
  • Žoga režīmi
  • Elementu atlase
  • Prasmīgais selektors
  • Atlase pēc elementu atribūtiem
  • Grafiskās grupas
 • Skati
  • Selection set
  • Saved Views
 • Faila vēsture(History), failu šifrēšana(security)
  • Pielāgoto līniju veidošanaM
3. diena
 • Darbu automatizācija:
  • Komandrindas skripti
  • MicroStation Basic
  • MDL lietojumprogrammas
  • MDL lietojumprogrammu ielāde un izlāde
  • Automātiska MDL programmu ielāde
 • Datu apmaiņa ar citām aplikācijām
  • DWG, DXF datņu imports un eksports (remap)
 • ASCII formāta koordinātu datnes ievads un izvads
 • DGN datnes labošana ar DGNfix
 • Ieskats - atribūtu datu bāzes un MicroStation
 • Piezīmju lauki (Tags, reports)
 • Problēmu risinājumi darbā ar referencfailiem, levels
 • Drukāšana MicroStation
  • Izdrukas parametru iestādīšana (Modeļi)
  • MicroStation draiveru specifika
  • Windows printera draivera rediģēšana
  • Rastra attēla iegūšana ar rastra draiveriem
  • Interneta grafikas formātu izvada iegūšana
 • Resimbolizācija ar zīmējuma tabulām (Pentable)
  • Zīmējuma tabulas sagatavošana
  • Vairāku izdruku sagatavošana pakešu režīmā(Batch print)
 • Palīgprogrammas(Utilities)
  • Topoloģijas pārbaude (Data Cleanup)
  • Batch process, convert
  • Packager
  • Archive