MikroKods

Ģeotelpiskās informācijas
un tālizpētes tehnoloģijas

Par Mums Aktualitātes Programmatūra Pakalpojumi Tālizpēte Sadarbība Jautājumi un atbildes

Modelēšana ar PowerSurvey

Virsmas modelēšana ar Bentley PowerSurvey:

Apmācību kurss praktiskām iemaņām darbā ar programmatūras PowerDraft rīkiem, topogrāfisko un zemes robežu mērniecības rezultātu apstrādē un plānu izgatavošanā, kā arī mērniecības datu apstrāde, horizontāļu zīmēšanu programmatūrā PowerSurvey.
 • Bentley programmatūras apmācība kursu dalībniekiem ar Bentley Powerdraft priekšzināšanām.
 • Nepieciešamas valsts valodas zināšanas un vēlamas angļu valodas pamatzināšanas.
Kursu ilgums - 1 darba diena.
Kursā apgūst iemaņas:
 • Automātiski izzīmēt horizontāles pēc uzdotā griezuma augstuma;
 • Aprēķināt zemes darbu apjomus (kubatūru) starp divām virsmām;
 • Automātiski ģenerēt šķērs - un garenprofilus.
Apmācības plāns:
 • Datu ievade digitālajā virsmas modelī
  • Jaunas virsmas izveidošana
 • Virsmu veidojošie elementi:
  • Random Features – augstuma punkti
  • Breakline Features - lūzumlīnijas
  • Contour Features - horizontāles
  • Interior Features – nemērītas teritorijas modelī
  • Exterior Features – modeli ierobežojošā ārējā kontūra
  • Triangles - trijstūri
 • Datu imports no dgn faila teksta elementiem uz virsmu
  • Virsmas modeļa precizēšana ar lūzumlīnijām
  • Virsmas modeļa attēlošana (iezīmēšana) DGN failā
  • Virsmas modeļa saglabāšana atsevišķā failā
 • Darbības ar virsmas modeli
  • Virsmas modeļa vai tā sadaļas ieslēgšana/izslēgšana uz ekrāna
  • Virsmas modeļa rediģēšana
  • Horizontāļu izzīmēšana no DTM
  • Horizontāļu uzrakstu manuāla pagriešana pa 180 grādiem
 • Virsmas modeļa satura iezīmēšana jaunā dgn failā
 • Virsmas kopēšana
 • Punkta augstuma un citu parametru nolasīšana no DTM
 • Virsmas modeļa attēlošana(vizualizācija) ar PowerDraft
 • Profili un zemes darbu aprēķini:
  • Šķērsprofila ģenerēšana
  • Zemes darbu apjoma aprēķins
  • Objektu (feature) vizualizācijas uzstādīšana
 • Elementu projicēšana uz iepriekš aprēķinātu virsmu(Drape surface)