MikroKods

Ģeotelpiskās informācijas
un tālizpētes tehnoloģijas

Par Mums Aktualitātes Programmatūra Pakalpojumi Tālizpēte Sadarbība Jautājumi un atbildes

Kā izmantot WMS karšu servisu Bentley Systems CONNECT /v8i/XM paaudzes programmās?

Kā izmantot WMS karšu servisu Bentley Systems CONNECT /v8i/XM paaudzes programmās?

Bentley programmatūrā, sākot ar V8 XM/V8i versiju, var pievienot kā fona materiālu ģeotelpisko datu tīmekļa pakalpes WMS formātā. WMS pakalpes ļauj dinamiski aplūkot rastra fona datus pēc skata mēroga un novietojuma un nav nepieciešams pieslēgt katru kartes lapu atsevišķi.. Šobrīd tiek atbalstīts tikai OGC standarta WMS 1.1.1 versija. Esam iesnieguši Bentley Systems izmaiņu pieprasījumu, lai tiek atbalstīts arī WMS 1.3.0 un WMTS taču ja arī tas tiks iekļauts tad tikai jaunākās par v8i (8.11) versijās.

Wms

WMS karšu servisu pieslēgšanas instrukcija Bentley programmatūrā(PDF)


Publiski pieejami WMS servisi

 • AS “Latvijas valsts meži” (LVM) AS "Latvijas valsts meži" (LVM) ikvienam Microstation lietotājam (sākot no V8i versijas) piedāvā brīvpieejas WMS servisu, kas satur ortofoto, ortofoto infrasarkanajā spektrā, veģetācijas vainagu modeli, veģetācijas augstuma modeli, zemes virsmas slīpuma modeli, zemes reljefa modeli, LA ģenerālštāba topogrāfiskās karti 1 : 75 000 (1921. - 1940. gads) un LVM kvartālu datus.
  Dati pieejami LVM GEO mājaslapā https://www.lvmgeo.lv/dati sadaļā “Microstation lietotājiem”
  Lai iegūtu Mikrostacijas lietotājiem pielāgoto WMS servisu, nepieciešams lejupielādēt kādu no failiem ar XWMS paplašinājumu.
  LVMGEO_WMS-public-ows_1_1_1-JPEG.xwms
  LVMGEO_WMS-public-ows_1_1_1-PNG.xwms


  ©WMS serviss satur slāņus, kurus izmantojot atsauce uz izejas datu pirmavotu obligāta.

 • VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi". Meliorācijas digitālais kadastrs

  https://www.melioracija.lv/

   Latvijas meliorācijas kadastra informācija ietver ziņas par līdz šim izbūvētajām meliorācijas sistēmām, kuras ir reģistrētas Meliorācijas kadastra informācijas sistēmā. Vadošās sistēmas ir valsts nozīmes ūdensnotekas, nākošā pakāpe - koplietošanas ūdensnotekas, kuras savāc ūdeņus no viena īpašuma meliorācijas sistēmām. Meliorācijas kadastra informācija ietver arī polderētās platības un polderu sūkņu stacijas.
  Pašlaik ir ievadīta informācija par lauksaimniecības zemju meliorācijas sistēmām, un, turpinot darbu, tā tiek pārbaudīta, precizēta un papildināta. Ir iesākata informācijas ievade, par mežu meliorācijas sistēmām. Rezultātā tiks izveidota pilna informācija: kā, kādā veidā un cik pietiekami, liekie ūdeņi tiek novadīti no platībām.

  Lai iegūtu Mikrostacijas lietotājiem pielāgoto WMS servisu, nepieciešams lejupielādēt failu ar XWMS paplašinājumu.
  ZMNI-DPPS-VISS.xwms

  © ZMNĪ