MikroKods

Ģeotelpiskās informācijas
un tālizpētes tehnoloģijas

Par Mums Aktualitātes Programmatūra Pakalpojumi Tālizpēte Sadarbība Jautājumi un atbildes

Bentley Descartes

Descartes Connect Edition (V10) programmatūra ir risinājums pilsētvides un apvidus 3D modeļu konstruēšanai un rediģēšanai.

Bilde01

Nodrošina visplašāko 3D formātu un standartu atbalstu nozarē, kā arī sadarbojas ar Bentley programmatūrām ContextCapture (modernā fotogrammetrija) un Bentley LumenRT (animācija).
Descartes Connect Edition ir 64 bitu programma, kura ietver pilno populārās programmas Microstation saturu. Descartes modernā un ērtā “ Ribbon” stila saskarne ir organizēta pa izejas datu formātu veidiem, un piedāvā katram tipam nepieciešamās darbības.
Ar Descartes var veidot liela un ļoti liela apjoma un izmēra pilsētu 3D modeļus no aerolāzerskenēšanas rezultātiem, ortofoto kartēm, modernās fotogrammetrijas (ContextCapture) reālistiskajiem modeļiem ar tekstūrām, kā arī iekļaut arhitektu un inženieru projektētos 3D projektus atsevišķām būvēm – vai tie būtu DWG, DGN , IFC, Sketchup *.skp formātu u.c.

Descartes pozitīvi atšķiras no līdzīgiem 3D modelēšanas piedāvājumiem ar:

 • Iekļauto Microstation3D projektēšanas vidi neierobežotas sarežģītības pakāpes modeļu detaļu rediģēšanu un parametrisku konstruēšanu ;
 • Liektu formu virsmu (NURBS, BSPLINE) 3D virsmu lietošanas opcijām;
 • Visaugstākās precizitātes detalizācijas iespēju (cm vai pat mm) visas pilsētas modelim, bez kompromisiem. Vienlaicīgi modelis var saturēt ļoti augstas, augstas, vidējas un zemas detalizācijas pakāpes telpas daļas, apakšzemes inženierkomunikācijas un iekštelpu plānus 3D.

Descartes Connect Editon ietver arī 3D ĢIS funkcijas – *.3mx fotogrammetrijas modeļa vai LAS punktu mākoņa sadalīšanu funkcionālās, sameklējamās un “ izgaismojamās” zonās pēc ģeoreferencēta ESRI shape faila un tā atribūtiem. Piemēram, meklēšanai telpā pēc kadastra apzīmējuma vai zonējuma.

Bilde02

Bilde03

Datu tipi un darbības:
Attach/Detach – pievienot 3D modeļus, maskēt to daļas

Bilde04

*.LAS formāta punktu mākoņu papildu rīki (nav pieejami Microstation un Powerdraft) :

 • punktu mākoņa punktu kopu klasifikācijas maiņa (pusautomātiska, izmantojot Fence);
 • DGN elementu “ uzlocīšana” uz punktu mākoņa (Drape);
 • punktu mākoņa specializēts SNAP rīks ;
 • plaknes pusautomātiska konstruēšana no punktu mākoņa;
 • cilindra - plaknes pusautomātiska konstruēšana no punktu mākoņa;
 • cauruļvadu - plaknes pusautomātiska konstruēšana no punktu mākoņa;
 • cauruļvadu modeļu savienošanas rīks;
 • sekošana 3D līnijai punktu mākonī;
 • modelēšana pēc punktu mākoņa šķēlumiem;
 • zemes virsmas atpazīšana(klasificēšana);
 • punktu mākoņa punktu iekrāsošana pēc fotogrāfijas RGB vērtībām.

Bilde05

Unikālais Bentley rīks un formāts Scalable Terrain model nodrošina lielu teritoriju virsmas modeļu lietošanu.

Bilde06

Analyze – virsmu šķēlumu ģenerēšana un noformēšana no viena vai vairākiem modeļiem vienlaicīgi. Modeļu šķēlumu noformēšana ir unificēta ar citām Bentley programmām, izmanto vienotu mehānismu ar Microstation stiliem.
Šķēluma rīki ietver Section un Quick Section

Bilde07

Ar Quick Section šķēlumu var iegūt un noformēt sekundēs, kā arī ērti pārvietot šķēluma asi.

Bilde08

Saules gaismas intensitātes aprēķini (piemēram, saules paneļu izdevīgākajam novietojumam).

Bilde09

Redzamības analīze no viena punkta vai pa ceļa braukšanas joslu (līniju):

Bilde10

Bilde15

Retouch – modernās fotogrammetrijas virsmas modeļa *.OBJ formātā retuša, labošana un nejaušu objektu, piemēram , automašīnu novākšana no modeļa:

Bilde11

Extract – fotogrammetriski iegūtu virsmu klasifikācija (zemes virsmas izdalīšanu no būvēm, kokiem un krūmiem) un to pārveidošana par *.LAS formātu.

Bilde12

Ortofoto karšu “ uzlocīšana” uz visa veida virsmas modeļiem (Drape).

Bilde13

Deliver – kombinētu pilsētmodeļu un apvidus modeļi, arhitektūras ieceru vai 3D ĢIS analīzes rezultātu publicēšana elektroniskai izplatīšanai uz Bentley *.imodel formātu (mobilajām ierīcēm Android, iOS) , uz 3D PDF, un uz LumenRT - tālākām vizualizācijas un papildinātās realitātes darbībām.

Bilde14