MikroKods

Ģeotelpiskās informācijas
un tālizpētes tehnoloģijas

Par Mums Aktualitātes Programmatūra Pakalpojumi Tālizpēte Sadarbība Jautājumi un atbildes

Bentley OpenSite Designer

Bentley OpenSite Designer Connect Edition

OpenSite Designer ir mērniecības datu apstrādes programmatūra un modernākā 3D BIM programmatūra būvju dzīves cikla modelēšanai.

Īpašības:

Balstīts uz Microstation/Powerdraft 10 versijas 64-bit CONNECT Editon platformas.

Rasēšana DGN/DWG formātā

Funkcijas:

 • Būvlaukuma un būvju pamatu modelēšana
 • Piebraucamo ceļu un ielu projektēšana
 • Auto stāvlaukumu projektēšana
 • Gājēju celiņu projektēšana
 • Ainavu arhitektūras elementu projektēšana
 • Lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmu projektēšana
 • Ātra konceptuālā projektēšana pēc inteliģentām 3D sagatavēm (templates)
 • Tāmes, ekonomiskais risinājuma novērtējums dinamiski parādās pēc izmaiņām 3D modelī
 • Pazemes inženieru komunikāciju projektēšana 3D, kā arī modelēšana no 2D topogrāfiskajiem plāniem par 3D modeli
 • Mērniecības datu imports no ģeodēzisko instrumentu žurnālu failiem
 • Ģeodēziskie darbi - būvlaukuma asu izspraušana
 • Kubatūras aprēķini no mērniecības datiem un no realitātes modeļiem, punktu mākoņiem
 • Šķēlumi, griezumi un profili
 • Projektēto virsmu eksports/imports uz/no LandXML formātu
 • Ģeoloģisko plānu sastādīšana 3D
 • Automatizēta greiderēšanas darbu optimizācija būvlaukumam - pievedamās un aizvedamās grunts aprēķini ar “mākslīgā intelekta palīdzību”, miljoniem iterāciju grunts pārvietošanas variantiem
 • Automatizēta 2D rasējumu ģenerēšana no 3D modeļiem
 • Redzamības analīze
 • Ērta un ātra būvlaukuma situācijas fotoreālistiska vizualizācija ar iebūvēto LumenRT programmu, ieskaitot kustīgu auto, cilvēku u.c. modeļus
Pieejama arī ADTI darba vide
Opensite Designer3Opensite Designer2Opensite Designer1