MikroKods

Ģeotelpiskās informācijas
un tālizpētes tehnoloģijas

Par Mums Aktualitātes Programmatūra Pakalpojumi Tālizpēte Sadarbība Jautājumi un atbildes

Bentley programmatūras licencēšana

Iegādājoties Bentley licenci, klients iegūst savā īpašumā neterminēta laika attiecīgās programmatūras licenci ar iegādes laikā aktuālu versiju.
Šī licence tiek instalēta uz viena konkrēta datora. Licences fails un istalācijas instrukcija klientam tiek nosūtīta elektroniski uz e-pasta adresi, kas norādīta pērkot licenci. Licenci drīkst lietot tikai uz viena datora.
Ja klients vēlas atjaunināt savā īpašumā esošo licenci uz jaunāku versiju vai lietot tīkla versiju, tad ir jānoslēdz Bentley programmas SELECT līgums.

Programmas SELECT abonēšanas pakalpojumu saturs

Bentley SELECT līgums ir vienošanās starp kompāniju Bentley Systems un tās izplatītās programmatūras lietotāju. Saskaņā ar šo standarta līgumu SIA „MikroKods” Latvijā apkalpo Bentley Systems programmatūru atbilstoši vienotām Bentley prasībām par klientu apkalpošanas saturu un kvalitāti.

Select līgums tiek slēgts no 1 – 3 gadiem un tas ietver visas Bentley programmatūras licences, kuras ir lietotāja īpašumā. Lietotājs NEVAR slēgt Bentley Select līgumu par daļu no savā īpašumā esošām licencēm.
Bentley Select līgums satur šādus pakalpojumus:

 • Jaunas programmatūras versijas (jauninājumi) klientam tiek piedāvāti visā SELECT līguma darbības laikā bez papildu samaksas (informācija par jaunākajām versijām atrodama http://selectservices.bentley.com);
 • Programmatūras jauninājumus klients var iegūt:
  a) lejupielādējot no lappuses http://selectservices.bentley.com;
  b) pasūtot šajā lappusē CD disku (MySELECTCD bezmaksas pakalpojums SELECT dalībniekiem) – līdz 5 diskiem ceturksnī tiks piegādāti norādītajā adresē ar DHL pastu (pasta pakalpojumi bez maksas), parasti 2-3 dienu laikā no klienta pasūtījuma saņemšanas dienas;
 •  Telefoniskas vai epasta konsultācijas par klienta nopirkto Bentley programmatūru no 9.00 līdz 17.00 katru darba dienu pa SIA „MikroKods” tālruņa numuru 67840256;
  • Gadījumos, kad klienta jautājums un/vai problēmas izklāsts ir saistīts ar Bentley programmatūras kļūdu, tiks aizpildīta Bentley Systems programmatūras kļūdas forma, un klientam būs iespēja sekot konstatētās kļūdas novēršanai Bentley Systems lappusē http://selectservices.bentley.com. Kad kļūda būs novērsta, klients saņem ziņojumu par šo faktu un labotās programmas versijas numuru;
  • Gadījumos, kad ir nepieciešamas papildu konsultācijas, SIA „MikroKods” tās sniedz pa telefonu vai izmantojot e pastu, kā arī norāda uz citiem informācijas avotiem, kas var palīdzēt – apmācību kursiem, žurnālu rakstiem (pārsvarā krievu un angļu valodā), kā arī citu lietotāju pozitīvo pieredzi;
 • Iespēja lejupielādēt un izmantot virkni Bentley Systems palīgprogrammu (utilities);
 • Citi pakalpojumi (skat. http://selectservices.bentley.com).
 • Klientam ir iespēja bez papildus samaksas lietot Bentley programmatūras tīkla licenci (SELECT serveri), kas ietaupa klienta līdzekļus;
 • Klientam ir iespēja lietot visus Bentley produktus (arī tos, kuri nav klienta īpašumā), izmantojot Select Open Access (Bentley Select servera veids), kurš automātiski tiek aktivizēts pie Select līguma noslēgšanas. Lietojot Select Open Access klientam jāņem vērā, ka lietojot tos Bentley produktus, kuri nav klienta īpašumā, katra kvartāla beigās BENTLEY SYSTEMS piestādīs papildus rēķinu par 12% no katras izmantotās licences programmatūras pilnās cenas.
 • Klientam ir iespēja veidot/skatīties atskaites par programmatūras lietojumu, gan pēc lietotājiem, gan datoriem, gan programmatūras lietošanas ilguma. Klients arī var konfigurēt savu Bentley Select serveri. Programmatūras licenču izmantošanas atskaites (ilgums, daudzums, lietotāji utt.) Bentley Select līguma ietvaros var redzēt: http://selectserver.bentley.com - lietotāja vārds un parole tiek nosūtīta uz Pasūtītāja kontataktpersonas epastu nekavējoši pēc Bentley Select līguma noslēgšanas.
 • Ja klients ir izmantojis Select Open Access iespējas un lietojis programmatūru, kura nav viņa īpašumā, tad kvartāla rēķinus var redzēt un lejupielādēt – http://select.bentley.com/selectopenaccessportal/

Bentley Select līguma ierobežojumi:

Bentley programmatūras licences VIENLAICĪGI var izmantotas tikai tik daudz, cik ir iegadātas pamatlicences;
Bentley programmatūras licences VIENAS PILNAS STUNDAS IETVAROS var izmantot tikai tik daudz, cik ir iegadātas pamatlicences;

Ja šie punkti netiek pildīti un Bentley programmatūras licences tiek izmantotas vairāk, kā ir reģistrētas pamatlicences, tad veidojās Bentley programmatūras licenču pārtēriņš. Tas nozīmē, ka BENTLEY SYSTEMS katra kvartāla beigās piestādīs papildus rēķinus par pārtērētajām licencēm, pamatojoties uz Bentley Systems atsūtītajām atskaitēm, kuras redzamas http://select.bentley.com/selectopenaccessportal/.
Cena par katru pārtērēto licenci ir 16% no PILNĀS programmatūras licences cenas, ja klients nav abonējis Select Open Access parakstot atsevišķu pielikumu SELECT līgumam vai 12 %, ja klients ir Select Open Access lietotājs.

Izmaiņas Bentley programmatūras licencēšanā sākot no jaunās versijas CONNECT (V10)

2015. gada 15.septembrī Bentley paziņoja par jaunas MicroStation versijas – MicroStation CONNECT Edition (V10) iznākšanu. Pakāpeniski uz jauno versiju tiek pārstrādāti arī citi programmatūras produkti. Uz 2016. gada sākumu vairāk kā 20 produkti ir uzlaboti uz CONNECT versiju.

Līdz ar jaunās versijas iznākšanu no 2016. gada ir paredzamas izmaiņas CONNECT versijas programmatūras licencēšanā:

 • ProjectWise un tai piesaistīto programmatūru licences varēs TIKAI ABONĒT kā pakalpojumu. Pakalpojuma izmaksas tiks aprēķinātas atkarībā no lietotāju skaita. Licences varēs lietot gan kā galdvirsmas, gan mākoņa, gan hibrīda (galdvirsma + mākonis) licenču formā.
 • Jaunas CONNECT versijas programmatūras licences būs iespējams tikai abonēt iemaksājot depozītu (Bentley Cloud Services Suscriptions).
  Klientam ir jāizplāno, cik daudz licenču lietošanas laikā būs nepieciešams darbu veikšanai 1 gada laikā un šī summa jāiemaksā Bentley kā abonenta maksa. Bentley katru mēnesi izsūtīs atskaiti par iztērētajām licencēm un atlikumu depozītā.
  Ja gada laikā depozīts netiek iztērēts, atlikusī summa pāriet uz nākošo gadu, ja depozīta summa izbeidzas ātrāk kā gada laikā, tad jānoslēdz jauns abonēšanas līgums uz gadu.