MikroKods

Ģeotelpiskās informācijas
un tālizpētes tehnoloģijas

Par Mums Aktualitātes Programmatūra Pakalpojumi Tālizpēte Sadarbība Jautājumi un atbildes

Conceptstation

Bentley OpenRoads Conceptstation

 • OpenRoads Conceptstation ir Valsts un pašvaldību autoceļu konceptuālās projektēšanas risinājums ar integrētu LumenRT ātro vizualizāciju
 • Konceptuālo plānošanu var uzsākt jebkurā vietā, - programma piedāvā lejuplādēt OpenStreetMap datus, kurus automātiski pārveido par 3D ceļiem un būvēm (izmantojot globālo SRTM augstuma modeli)
 • Detalizētākiem konceptuālajiem modeļiem ir izmantojami realitātes modeļi (no drona) , DWG un DGN plāni, rasējumi, kā arī LIDAR punktu mākoņi
 • Modificējama bibliotēka ar vienjoslu, divjoslu ceļiem un to modifikācijām, tiltiem
 • Ātri un efektīvi var konceptuāli projektēt arī ceļu vertikālos un horizontālos elementus, autobusu pieturas, prettrokšņa barjeras, apgriešanās apļus
 • Rasēšana notiek virsskatā, automātiski ģenerējas šķērsprofīls, garenprofīls un tāme
 • Izprojektētās līnijas

OpenRoads Conceptstation priekšrocības

 • Palīdz noteikt optimālākās ceļu trases – ar zemākajām izmaksām un mazāko vides aizsardzības pasākumu izmaksu slodzi
 • Ātra detalizētu ceļa risinājumu prototipu ražošana – transporta risinājumu modelēšana pēc 3-5-10 gadiem
 • Vizuālā komunikācija ar pasūtītājiem, ieskaitot pašvaldības, caur 4D vizualizāciju/simulāciju
 • Ceļa ģeometrijas elementu eksports uz DWG, vai OpenRoads Designer formātu tālākai projektēšanai
OpenRoads Conceptstation šķērsprofili un garenprofili
Conceptstation1
Conceptstation2
OpenRoads Conceptstation tāmes
Conceptstation3
Konceptuālais modelis uz realitātes modeļa
Conceptstation4
Conceptstation5
OpenRoads Concepstation plānotie krustojumi
Conceptstation7
OpenRoads Concepstation plānotās uzbrauktuves
Conceptstation8
OpenRoads Concepstation mērījums zem plānotā tilta
Conceptstation9
OpenRoads Concepstation dinamiska būvdarbu tāme
Conceptstation10