MikroKods

Ģeotelpiskās informācijas
un tālizpētes tehnoloģijas

Par Mums Aktualitātes Programmatūra Pakalpojumi Tālizpēte Sadarbība Jautājumi un atbildes

ContextCapture

Modernās fotogrammetrijas programmatūra Context Capture

Context Capture video

ContextCapture analizē statisku objektu attēlus, kas ir uzņemti no vairākiem skatu punktiem, un automātiski detektē pikseļus, kuri atbilst vienam un tam pašam fiziskam punktam. No daudzām šādām atbilstībām nosaka attēlu relatīvo orientāciju un fotografēto objektu 3D formu. Šī tehnoloģija ir balstīta uz 25 cilvēkgadu pētījumiem, kas veikti divos Eiropā pazīstamos Francijas pētniecības institūtos: École des Ponts ParisTech and Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. Pētījumu rezultāti realizējas programmatūrā Smart3DCapture, kuru izstrādāta kompānijā Acute3D (dibinātāji Jean-Philippe Pons un Renaud Keriven). Tā iegūst Francijas 2011.gada inovācijas balvu.
2015.gadā Acute3D iegādājas kompānija Bentley Systems un tā klūst par daļu no šīs kompānijas realitātes modelēšanas risinājumiem.

ContextCapture iezīmes:
Datu iegūšana
 • Dažādas izmantojamās digitālās kameras: kompaktkameras, bezspoguļkameras, spoguļkameras, videokameras, iebūvētās kameras
 • Lāzerskenēšanas un aerolāzerskenēšanas punktu mākoņi (LAS/LAZ,POD)
 • Dažādas attēlu uzņemšanas metodes: no zemes stacionāri, no zemes transporta līdzekļiem, no pārlidojumiem, no aplidojumiem; šo metožu dažādas kombinācijas
 • Mazāki sagatavošanās darbi un ātrāka lauka darbu veikšana
 • Automatizēta uzņemšanas plānošana un veikšana
Datu apstrāde
 • Pilnīgi automatizēta datu apstrāde
 • Nav nepieciešama iepriekšēja kameras kalibrēšana
Rezultāti (produkcija)
 • Ortofoto karte
 • 3D punktu mākonis
 • digitāls reljefa modelis (DTM)
 • 3D režģa modelis

Atbalstītie rezultātu formāti:

 • 3MX/3SM straumētā formāta 3D modelis, kas atbalstīts Bentley Connect Editon (V10.00) paaudzes programmatūrā
 • OBJ Wavefront formāts, kas izmantojams visplašākajā 3D programmatūras klāstā, ieskaitot Bentley V8i paaudzes programmas
 • AutoDesk FBX formāts
 • Collada DAE formāts (Trimble Sketchup, MicroStation u.c.)
 • ESRI ARCScene formāts i3s
 • LIDAR LAS formāts
 • True Ortophoto rastra karte (ar precīzu ēku virsskatu)

Contextcapture Esr Ii3s

3MX Formāts satur vektoru 3D virsmas trijstūru režģī (Mesh) ar tekstūrām:

 • Tas ir ekstremāli kompakts (salīdzinot ar LIDAR LAS vai AutoDesk DWG trijstūru režģa formātiem)
 • Sastāv no daudziem maziem failiem un viena «galvas» faila, datu glabāšana ir failu sistēmā
 • Dati tiek straumēti, nevis ielādēti operatīvajā RAM atmiņā – tādējādi praktiski var glabāt un attēlot veselas pilsētas teritoriju ar visaugstāko detalizāciju
 • Pēc vajadzības fragmentus var pārkonvertēt uz DGN V8 3D vai DWG (ar Microstation V10), bet tad būtiski pazemināsies veiktspēja darbā ar tiem

Cc Bilde 02

Cc Bilde 03

ContextCapture darba plūsma:

1. Jauna projekta izveidošana un uzņemto attēlu datu vai LIDAR punktu mākoņa ielādēšana datorā no fotokameras
2. Pirmā aerotriangulācija – tiek iegūta ainu iekšējā orientācija

 • Bez koordinātu datiem, relatīvos izmēros
 • Izmantojot GPS datus no attēlu EXIF metadatiem
 • Izmantojot GPS RTK datus no ārējā faila

3. Kontrolpunktu pievienošana (neobligāta)
4. Otrā aerotriangulācija, kura precīzi novieto blokus koordinātu sistēmā pēc kontrolpunktiem (neobligāta) vai punktu mākoņa
5. Modeļa rekonstrukcija vēlamā formātā:

 • 3D režģa modelis
 • 3D punktu mākonis
 • ortofoto

Aerotriangulācijas rezultātu skats:

Aerotriangulacijas Rezultats

3D rekonstrukcijas rezultāts:

3 D Rekonstrukcijas

ContextCapture Viewer

Contextcapture Viewer dod iespēju ērti pārskatīt 3D režģa (Mesh) realitātes modeļus, kas izveidoti ar Bentley ContextCapture, jebkurā mērogā un veikt tajos precīzus mērījumus. Tajā var vienkārši ieslēgt un izslēgt fototekstūras, triangulētās virsmas un punktu mākoņus, lai labāk saprastu modelī atspoguļoto realitāti.
Acute3D Viewer nāk līdzi Bentley ContextCapture, kā arī kā bezmaksas programmatūra ir lejuplādējama no Bentley Store un http://www.acute3d.com/s3c-viewer/.
Piejamās versijas ir:

 • Acute3D Viewer for Windows 64-bit (version 10.15)
 • Acute3D Viewer for Windows 32-bit (version 4.0)
 • Acute3D Viewer for MacOS 64-bit (version 3.2.0)

Atveramie failu formāti: *.3mx, *.osgb, *.obj, *.ply. *.fbx
Ir pieejama tīmekļa versija: Contextcapture Web Viewer

Contextcapture Viewer nodrošina dažādas navigācijas iespējas modeļa pārlūkošanā: modeli var rotēt, to palielināt un samazināt, pārvietot skata punktu tajā,

Acute3 Dviewer

3D modeli var aplūkot dažādā tā izpildījumā: kā tīkla režģi ar un bez tekstūras, kā punktu mākoni un stereoskatā.

Acute3 Dviewer Modes

Ļoti vērtīga Contextcapture Viewer funkcionalitāte ir modeļa mērīšana, kas daudzos gadījumos stipri atvieglo vajadzīgo datu iegūšanu, neprasot veikt mērīšanu dabā. No modeļa var iegūt 3D koordinātas, attālumus, platības un tilpumus(izņemot Web Viewer). Mērījumu precizitāti ierobežo modeļa precizitāte, kas atkarīga no attēlu uzņemšanas parametriem. Objektiem, kuru rekonstrukcijai ir veikta uzņemšana ar 12 megapikseļu kameru no 30-50 attāluma, attālumu mērīšanas precizitāte ir 5 cm robežās.

Acute3 Dviewer Merisana 

Tehnoloģijas pielietošanas jomas

Bentley ContextCapture tehnoloģija ir ļoti noderīga nozarēs, kas saistītas ar realitātes telpiskā modelēšanu. Pie tādām pieder:

 • Kadastra datu aktualizācija (ZKU, BKU)
 • Topogrāfiskās uzmērīšanas datu savākšana un papildināšana
 • Inženierkomunikāciju apsekošana un uzmērīšana
 • Būvniecības uzraudzība un jaunbūvju 3D izpilduzmērīšana
 • Vides un kultūrvēsturisko objektu 3D modelēšana, ainavu arhitektūra
 • Pilsētu un apdzīvotu vietu 3D modeļu izstrāde pilsētplānošanas , pārvaldības un avārijas dienestu vajadzībām
 • Tehnoloģisko un ražošanas objektu 3D modelēšana
 • Objektu (tiltu, mastu, skursteņu utt.) tehniskās stāvokļa novērtēšana
 • Platību un tilpuma noteikšana, tai skaitā beramām kravām un karjeriem
 • Situācijas fiksēšana katastrofu, nelaimes gadījumu un noziegumu vietās
 • Redzamības analīze videonovērošanas un sakaru tīklu plānošanai
 • Fotoreālistisku 3D apvidus ainu publicēšana interneta portālos ar interaktīvas aplūkošanas iespējām

Context Capture programmatūras rezultātus var izmantot pilnvērtīgai rasēšanai un ADTI topogrāfijas konstruēšanai no bezpilota lidaparātu fotogrāfijām, integrējot ar MicroStation vai Powerdraft, it īpaši efektīvi to darīt ar CONNECT Editon versijas programmām.

Cc Bilde 08

MicroStation vai ContextCapture Editor var izmantot, lai 3D modeļa vidē ievietotu projektētos 3D objektus (piemēram, ēkas un būves) un šūnas (cell):

Cc Bilde 09

Kā arī veidot dinamiskos telpas daļas šķēlumus:

Cc Bilde 10

Iepriekšējās paaudzes Microstation V8i var izmantot 3D modeli OBJ vai 3MX formātā:

Cc Bilde 11

Bentley Acute 3D tehnoloģija ir izmantota visas Parīzes – vairāk nekā 1000 kv. Km. 3D modelēšanai:
http://www.acute3d.com/city-mapping/

3D modeļu piemēri

Mūsu izveidoto 3D modeļu interaktīvai apskatei ar Acute3D Web Viewer izmantojiet šīs saites:

Jelgavas Vecpilsētas ielas kvartāls

Krimuldas baznīca

Jelgavas pils

Jelgavas pilsētas dome un t/c "Pilsētas pasāža"

Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis

Cēsu vecpilsēta

La Defence Arche statuja Parīzē