MikroKods

Ģeotelpiskās informācijas
un tālizpētes tehnoloģijas

Par Mums Aktualitātes Programmatūra Pakalpojumi Tālizpēte Sadarbība Jautājumi un atbildes

MicroStation PowerDraft

MicroStation PowerDraft ir jaudīga datorizētās projektēšanas (CAD) programma un plānu, karšu rasēšanas rīks. Powerdraft nodrošina 2D rasēšanu un konstruēšanu, kura papildināta ar 3D iespējām.

Galvenās PowerDraft funkcijas:

 • DGN un DWG formātu tiešs redaktors (nekonvertējot datus starp formātiem)
 • 3D modeļu atbalsts - modeļu apskate, skatpunkta izvēle, vienkāršās ēnošanas(rendering) iespējas
 • 2D rasēšanas produktivitāte un darba ražība - unikālā AccuDraw kompasa palīdzība telpā un plaknē( projektējot, mērot, precīzi „atliekot” attālumus un leņķus))
 • Lietotāja pielāgotās līnijas (custom lines) un daudzlīnijas (multiline), un to rediģēšanas rīki pieļauj praktiski visu infrastruktūras simbolu attēlojumu un topogrāfisko līniju ātru, ērtu rasēšanu
 • Praktiski visu ģeomātikā un kartogrāfijā lietoto rastra formātu atbalsts (vairāk nekā 50), iekļaujot Geotiff, Mr Sid un ECW formātus
 • PDF faili kā Microstation atbalstfaili (Reference) paver agrāk nebijušas iespējas kombinēt CAD rasējumus ar citiem dokumentiem - skicēm, shēmām, tabulām, paskaidrojuma rakstiem tieši virtuālajā telpā
 • Datu publicēšana - 2D un 3D datu izvade uz Adobe Reader PDF, saglabājot virtuālo telpu , slāņu nosaukumus, sameklējamu tekstu, iespējas apskatīt 3D datus PDF failā no brīva skatpunkta
 • Nepārtraukta un efektīva darba vide starp dažādiem projektēšanas darbiem - izmantojot sagataves (templates), simbolu bibliotēkas, CAD standartu rīkus un saites ar citiem dokumentiem (ProjectExplorer)
 • Dabiska AutoCad DWG (Trusted DWG standarts) lasīšana un rediģēšana visiem formātiem R11 - R2012
 • Datu publicēšana uz Google Earth KMZ 2.1 formātu ar tekstūrām padara reālu jebkura projekta vai ieceres parādīšanu virtuālajā vidē, arī tad, ja autoram nav pieejamas ortofoto kartes un objekta apkārtnes fotogrāfijas
 • Praktiski neierobežota 3D modeļu - būvju, priekšmetu, koku u.t.t. ātra lejupielāde un izmantošana MicroStation no Google 3D Warehouse (Sketchup formāts), tieša virtuālās pasaules modeļu izmantošanu no SKP un 3DS failiem, sadarbībā ar DGN un DWG failiem, nozīmē ātru un precīzu apkārtnes vai telpas maketēšanu
 • Puscaurspīdīgi 2D un 3D grafikas elementi nodrošina jaunas, nebijušas iespējas kartogrāfijā un infrastruktūras projektu 3D vizualizācija, elementu prioritāte uz ekrāna padara vienkāršu slāņu izkārtošanu 2D vidē
 • Nodrošināts elektronisko parakstu un digitālo tiesību aizsardzības mehānisms DGN failos
 • Rasējuma vēstures saglabāšana ar iespēju vizuāli apskatīt un salīdzināt izdzēstos un mainītos grafikas elementus, meklēt izmaiņas starp projekta versijām (projektēts, saskaņots, izbūvēts u.c.)
 • Peles labais taustiņš darbojas kontekstā ar rasēšanas uzdevumu(task) un nodrošina ātru pieeju tieši vajadzīgajai komandai īstajā brīdī
 • Iespēja izsaukt un lietot AutoCad klaviatūras komandas, kuras translējas uz analogiem MicroStation komandu izsaukumiem (key-in)