MikroKods

Ģeotelpiskās informācijas
un tālizpētes tehnoloģijas

Par Mums Aktualitātes Programmatūra Pakalpojumi Tālizpēte Sadarbība Jautājumi un atbildes

ProjectWise

Kolektīva profesionāla darbība nav iedomājama bez dažādu dokumentu radīšanas, glabāšanas, apmaiņas, uzturēšanas un publicēšanas. Jo lielāks ir kolektīvs un jo sarežģītāka ir nozare, kurā tas darbojas, jo lielāka ir dokumentu plūsma un komplicētāka tās pārvaldīšana. Šim nolūkam tiek izmantotas satura pārvaldības sistēmas (Content Management Systems - CMS), kuras piedāvā dažādas iespējas un līdzekļus iestādes, organizācijas un projektu dokumentācijas pārvaldīšanai. Starp tām satura pārvaldības sistēma ProjectWise ir unikāla ar to, ka tā ir specializēta lietošanai inženiertehniskās nozarēs, kurās svarīga ir ģeotelpisko datu komponente.

Image001Image002

Infrastruktūras attīstības projektos nākas risināt dažādas projekta informācijas pārvaldības problēmas: dokumentu kolektīva izstrāde, dokumentu glabāšanas un pieejamības nodrošināšana projekta personālam, dokumentu atrašana un identificēšana, dokumentu versiju kontrole, dokumentu validācija un verifikācija, dažādi dokumentu formāti, dažāda programmatūra to apskatei un apstrādei, dokumentu piesaiste konkrētam objektam un ģeotelpiskai atrašanās vietai, projekta realizācijas atbilstības dokumentācijai kontrole un atgriezeniskās informācijas saņemšana.

Pw Bilde 01

ProjecWise ir līdzeklis, kas dod iespēju risināt iepriekš minētās problēmas:

Pw Bilde 02

ProjectWise nodrošina unikālu federatīvu pieeju informācijas pārvaldībai:

 • Dokumentus indeksē nevis konvertē
 • Saglabā informācijas bagātību un saturu izmantotajos formātos (bez konvertēšanas)
 • Meklē informāciju pēc telpiskiem un ne-telpiskiem kritērijiem vai kombinācijā no abiem
 • Apskatei un rediģēšanai izmanto oriģinālos apskates un rediģēšanas rīkus, programmatūra var tikt palaista tieši no kartes saskarnes
 • Pārvalda, indeksē, rediģē un uzdrukā:
  • Strukturētu informāciju ar shēmām kā telpiskās datubāzes, XFM DGN failus, Shape failus, MapInfo failus
  • DGN, DWG
  • Nestrukturētus failus kās Word, Excel, PowerPoint, PDF, un citus
 • Dažādu lietojumprogrammu integrēšanu:
  • MicroStation un visu uz MicroStation bāzēto programmatūru
  • AutoCAD
  • ArcMap (ESRI)
  • MapInfo
  • Microsoft Office

Pārvalda praktiski jebkāda veida informāciju:

 • Grafiskos failus:
  • Bentley Map
  • DGN faili, DWG faili
  • ESRI
  • MapInfo
  • Kompleksi faili
  • MicroStation referencfaili
  • MXD un SHP no ArcMap
  • BIM modeļus
 • Ne-grafiskos dokumentus
  • PDF
  • MS Office
  • Citus
 • Relāciju datubāzes

Pw Bilde 03

Drošība un piekļuves tiesības:

 • Dokumentiem un failiem
 • Mapēm
 • Vienotā pierakstīšanās (Single sign on)

Informācijas meklēšana:

 • Visa satura - dokumentu, komponenšu un metadatu - meklēšana, pieprasīšana un pārskatīšana datubāzes manierē
 • Meklēšana ar pieprasījumiem, kas kombinē telpiskos (ģeogrāfisko atrašanās vietu) un ne-telpiskos (autors, datums, darbaplūsma utt.) kritērijus
 • Telpiskie meklējumi var tikt ierobežoti ar taisnstūra vai poligonālu mērķa apgabalu
 • Meklēšana notiek ne tikai failu un dokumentu līmenī, bet arī to satura līmenī
 • Izdod projekta ietvara atskaites un statistiku
 • Indeksē un pārskata XFM DGN failu objektus
 • Pieprasa un pārskata objektu īpašības DGN failos bez to atvēršanas

Dokumentu telpiskie metadati:

 • Piešķir telpisko atrašanās vietu:
  • Telpiskā atrašanās vieta var tikt:
   • Manuāli definēta
   • Mantota no vecāku mapes
   • Noskanēta no grafiskā faila (auto ekstraģēšana)
   • Importēta no ārēja faila
   • Izskaitļota (mapei un failiem)
   • Secināta no atribūtu vērtībām
  • Tas var but pakāpenisks process kopār ar citiem metadatiem

Fona kartes:

 • Fonas kartes var tikt lietotas, lai parādītu interesējošo teritoriju
 • Fona karšu darbību nodrošina Bentley Geo Web Publisher
 • Kartes var tikt sastādītas no daudziem slāņiem, ģenerētiem no daudziem datu avotiem:
  • DGN
  • DWG
  • SHP
  • MIF/MID
  • TAB
  • Oracle Spatial
  • WMS
  • Rastrs

Visu dokumentu un failu telpiskā indeksēšana:

 • Jebkuru dokumenta veidu, ietverot PDF, Microsoft Office failus un citus, var indeksēt dokumenta vai faila līmenī pēc ģeotelpiskās atrašanās vietas, izmantojot ProjectWise Geospatial Management
 • Atrašanās vieta tiek izsecināta automātiski tiem failiem, kuriem piemīt koordinātu sistēma, piemēram, DGN, DWG, GeoTiff, SHP
 • Citi dokumenti var mantot atrašanās vietu, kas ir piešķirta mapei, kurā tie atrodas
 • Administratori var lietot kartes veida saskarni, lai definētu atrašanās vietu dokumentam vai dokumentu mapei, kā arī importēt uz  MicroStation bāzētus kartogrāfiskus indeksus

Navigācija:

 • ProjectWise saraksta skats
 • Telpiskā navigācija no fona kartes
 • Dokumentu un mapju apskate un navigācija kartē
 • Daudzi dokumenti, kas attiecas uz vienu atrašanās vietu, var tikt viegli pārvaldīti ar kartes saskarni
 • Izvēle un piekļuve visām ProjectWise izvēlnēm no telpiskā skata

Darbtelpas:

 • Darbtelpu pārvaldība līdzās ar projekta datiem
 • Darbtelpas var tikt pārvaldītas tādā pašā veidā kā projekti
 • Piekļuves kontrole
 • Auditācijas pieraksti
 • Sadalīta glabāšana un kešdarbe

Integrēts koordināšu sistēmu atbalsts:

 • Saturs tiek telpiski indeksēts universālā koordinātu sistēmā, saglabājot oriģinālo koordinātu sistēmu
 • Atbalstīta ir arī lineāra atskaites sistēma(lineārā referencēšana), kuru lieto autoceļu un dzelzceļu uzturēšanā*(Geospatial Server papildinājums)
 • Nodrošina telpisko meklēšanu dažādās koordinātu sistēmās
 • Var izveidot savas koordinātu sistēmas no standarta koordinātu sistēmām
 • Dokumentu/failu nospiedumi tiek dinamiski reprojicēti
 • Ietver aptverošu bibliotēku no vairāk kā 4000 koordinātu sistēmām

Satura pārlūkošanu var veikt ProjectWise darbstacijas programmatūrā, kas ir veidota pēc līdzības ar Windows Explorer:

Pw Bilde30

Pw Bilde20