MikroKods

Ģeotelpiskās informācijas
un tālizpētes tehnoloģijas

Par Mums Aktualitātes Programmatūra Pakalpojumi Tālizpēte Sadarbība Jautājumi un atbildes

Planetek Italia S.r.l.

Planetek Italia piedāvā ģeotelpisko datu izmantošanas risinājumus visās fāzēs sākot no to iegūšanas, glabāšanas, pārvaldības līdz analīzei un izplatīšanai. Kompānija strādā dažādās pielietojumu jomās - no vides un zemes uzraudzības līdz valsts pārvaldei, ietverot aizsardzību un drošību, kā arī zinātniskās misijās.

Rheticus - Zemes evolūcijas monitorings

Rheticus ir automātisku uz mākoņdatošanu balstīta ģeoinformācijas pakalpju platforma, kas izveidota, lai piegādātu svaigus un precīzus datus zemes virsmas attīstības monitorēšanai. Tajā ir pieejamas šādas pakalpes:

  • Displacement - zemes virsmas pārvietošanās monitorēšana
  • Marine - piekrastes ūdeņu un jūras virsmas stāvokļa monitorēšana
  • Wildfires - izdegušo platību noteikšana
  • UrbanDynamics - apbūvēto teritoriju un izmaiņu noteikšana

Rheticus Displacement pakalpe

Šī pakalpe ir piemērots risinājums, lai monitorētu:

  • teritorijas ar zemes noslīdēšanas riskiem;
  • zemes nosēšanos urbanizētās un sub-urbānās teritorijās cilvēka darbības vai dabas fenomenu dēļ;
  • infrastruktūras stabilitāti tādu kā dambji, tilti, ceļi un dzelzceļi.

Monitorēšanai izmanto brīvi pieejamos Sentinel 1 satelīta sintētiskās apertūras radara (SAR) datus. Monitorēšanai izmantotie algoritmi nodrošina zemes virsmas pārvietošanās noteikšanu laikā ar milimetru precizitāti. Informācijas atjaunošanas periods - nedēļa. Sīkāka informācija angļu valodā atrodama šajā dokumentā.