MikroKods

Ģeotelpiskās informācijas
un tālizpētes tehnoloģijas

Par Mums Aktualitātes Programmatūra Pakalpojumi Tālizpēte Sadarbība Jautājumi un atbildes

GeoMedia galdvirsmas ĢIS

GeoMedia ir Hexagon Geospatial Ģeogrāfiskās Informācijas Sistēmas programmatūra, kura turpina vairāk nekā četrdesmit gadus pilnveidotu ĢIS programmproduktu līniju.

GeoMedia rakstāmgalda (desktop) ĢIS programmatūra, kura ietver ne tikai visplašākos telpisko datu analīzes rīkus, bet arī  ģeotelpisko datu rediģēšanas rīkus un rezultātu eksportu uz DGN, DWG, ESRI shape formātiem.

GEOMEDIA “ FEDERATĪVAIS” DATU ĢEODATU LIETOŠANAS VEIDS

GeoMedia, līdzīgi kā Google tīmekļa meklētājs, nevis konvertē uz vienu, „savu - Google” datu formātu, un ielādē „Google” serveros visas pasaules interneta failus, bet gan indeksē petabaitus visdažādāko formātu datu, un, parāda ceļu no Interneta pārlūka uz indeksētiem datiem.

GeoMedia piekļūst desmitiem populārāko ĢIS un CAD formātu un, analizē visus datus līdzvērtīgā veidā, atstājot datu failus/datubāzes tur, kur tās ir. Šis datu piekļuves veids ir „federatīvs” , atšķirībā no „centralizēta”, kur visi dati ir vienā formātā – vienā megadatu bāzē.

ĢIS būtība ir faktā, ka dažādu datu avotu datus savieno, pēta un analizē tik ilgi, kamēr atrod kopīgas iezīmes, likumsakarības jeb trendus (trend, pattern angļu valodā). GeoMedia to izpilda ar „šķērēm”, „līmi” , „piespraudi” un „lineālu” – universāliem analītiskajiem rīkiem visiem datu formātiem.

Tematiskā kartēšana – GeoMedia Map Window un arī Layout Window ir paredzēti kartogrāfiski un tipogrāfiski kvalitatīvu karšu noformēšanai ar izpētīto trendu jeb faktu, šī fakta „izgaismošanai”.

Ne vienmēr, un ne visos dzīves gadījumos ir nepieciešamas kartogrāfiskas kvalitātes tematiskās kartes, jo atrastos faktus var nereti prezentēt arī tabulas un diagrammas veidā, vai kā dinamisku animāciju (dispečerdienestiem, piemēram), vai kā vienkāršas, bet dinamiskas tematiskās kartes no aktuāliem datiem.

GeoMedia nodrošina speciālistus ar telpiskās analīzes un datu apstrādes līdzekļiem neatkarīgi izejas datu formāta organizācijā vai firmā. GeoMedia lasa ģeotelpiskos datus no tādiem industrijā atzītiem datu formātiem kā ESRI shape, Bentley MicroStation DGN un AutoCad DWG, Mapinfo MIF, OGC tīmekļa servera formātiem WFS un WMS, kā arī OGC GML, Google Earth KMZ, kā arī „piramīdas” rastra formātiem GeoTIFF un Mr. Sid, ERDAS ECW.

 GeoMedia ērti un vienkārši integrē ģeogrāfiskajos datos Excel un Access tabulas, kā arī ASCII teksta failus, piesaistot šos datus pēc koordinātēm vai atslēgas laukiem.

GeoMedia piemīt unikāla īpatnība, ka tā nepārveido ielasītos datus kādā konkrētā datu formātā, kurš tad būtu jāsaglabā uz diska, bet tikai "atceras" datora virtuālajā atmiņā tos rezultātus, kuri attiecas uz analītiskajiem vaicājumiem. Lietotājs tikai norāda datu krātuves(warehouses jeb dažādu formātu datu bāzes), kurās meklēt atbildes, un, sastāda savus vaicājumus. Vaicājumu atbildes vai ciparošanas(digitizēšanas) rezultātus GeoMedia piedāvā saglabāt Microsoft Access relāciju datu bāzes vadības sistēmā.

GeoMedia glabā visus datus – ģeotelpiskos un atribūtu relāciju datu bāzē atvērtā datu formātā. Geomedia ĢIS datu formāta apraksts ir publiski pieejams un brīvi izmantojams citu lietojumprogrammu izstrādātājiem, tādējādi veicinot sadarbspēju starp sistēmām.

GeoMedia galvenā funkcionalitāte:

 • Jaudīga un elastīga ĢIS analīze;
 • Tematiskās kartogrāfijas un karšu ražošanas sistēma;
 • Datu konvertēšanas un formātu pārveidošanas un apvienošanas sistēma;
 • Dispečerdienesta funkciju sistēma ar reālā laika notikumu attēlošanu kartē (animācija pie nosacījuma izpildes);
 • Koordinātu sistēmu pārrēķini datu avotiem ar atšķirīgām koordinātēm;
 • Ģeotelpisko datu pieslēgšana jeb referencēšana kartogrāfiskai darba videi nekonvertējot datus (vairāk nekā desmit plaši lietotu formātu datiem);
 • Ģeotelpisko datu kvalitātes un pilnīguma kontroles analītiska sistēma;
 • Atribūtu datu pieslēgšana ģeotelpiskajiem datiem no ārējiem datu avotiem (Excel, ODBC datu bāzes pieslēgums, Access, Oracle, SQL Server, PostGIS, OGC WFS);
 • Ģeotelpisko rastra datu pieslēgšana sistēmai (GeoTiff , Mr Sid, ERDAS ECW  u.c. formāti);
 • OGC WMS un WCS rastra servisu klients;
 • Vienlaicīgi neierobežoti daudzi izejas datu avotu pieslēgumi analīzei un kartogrāfijai;
 • Vektoru datu topoloģiskā kontrole (visos datu avotos);
 • Vektoru datu topoloģiskā apstrāde un automatizēta kļūdu labošana;
 • Buferzonu un telpiskie vaicājumi(visos datu avotos);
 • Atribūtu vaicājumi (visos datu avotos);
 • Aprēķināmie atribūti (visos datu avotos);
 • Apkārtnes analīzes rīki – pārklājumi (visos datu avotos);
 • Ģeostatistikas analīzes rīki (visos datu avotos);
 • Telpiskās agregātfunkcijas (visos datu avotos);
 • Karšu lapu noformēšanas rīki ar leģendām, aizrāmja elementiem un koordinātu tīkliņiem;
 • Lineārā referencēšanas sistēma(lineārā atskaites sistēma) un piketāžas aprēķini ceļu tīklam;
 • Ģeotelpisko rezultātu datu rediģēšana un saglabāšana Microsoft Access datu bāzē;
 • Tabulāro datu izvade uz Excel izklājlapām;
 • Tabulāro datu izvade lietotāja definētā ASCII formātā.

GeoMedia piedāvā arī saglabāt rezultātu datus failu sistēmā kā:

 • Bentley Systems DGN;
 • Autodesk DWG;
 • ESRI shape;
 • Mapinfo MIF;
 • Google KMZ