MikroKods

Ģeotelpiskās informācijas
un tālizpētes tehnoloģijas

Par Mums Aktualitātes Programmatūra Pakalpojumi Tālizpēte Sadarbība Jautājumi un atbildes

GeoMedia Professional galdvirsmas ĢIS

Intergraph GeoMedia Professional

GeoMedia Professional ir firmas Intergraph (www.ingr.com)

Ģeogrāfiskās Informācijas Sistēmas programmatūra, kura turpina vairāk nekā četrdesmit gadus pilnveidotu ĢIS programmproduktu līniju. Intergraph ietilpst Hexagon (Zviedrija) firmu grupā kopā ar ERDAS un Leica  Geosystems.

GeoMedia Professional ir pilna apjoma rakstāmgalda (desktop) ĢIS programmatūra, kura ietver arī kartogrāfisko datu rediģēšanas un karšu kompilēšanas rīkus, kuri ir līdzvērtīgi datorizētās projektēšanas (CAD) rīku komplektam.

GEOMEDIA “ FEDERATĪVAIS” DATU ĢEODATU LIETOŠANAS VEIDS

Intergraph GeoMedia, līdzīgi kā Google tīmekļa meklētājs, nevis konvertē uz vienu, „savu - Google” datu formātu, un ielādē „Google” serveros visas pasaules interneta failus, bet gan indeksē petabaitus visdažādāko formātu datu, un, parāda ceļu no Interneta pārlūka uz indeksētiem datiem.

GeoMedia piekļūst desmitiem populārāko ĢIS un CAD formātu un, analizē visus datus līdzvērtīgā veidā, atstājot datu failus/datubāzes tur, kur tās ir. Šis datu piekļuves veids ir „federatīvs” , atšķirībā no „centralizēta”, kur visi dati ir vienā formātā – vienā megadatu bāzē.

ĢIS būtība ir faktā, ka dažādu datu avotu datus savieno, pēta un analizē tik ilgi, kamēr atrod kopīgas iezīmes, likumsakarības jeb trendus (trend, pattern angļu valodā). GeoMedia to izpilda ar „šķērēm”, „līmi” , „piespraudi” un „lineālu” – universāliem analītiskajiem rīkiem visiem datu formātiem.

Tematiskā kartēšana – Geomedia Map Window un arī Layout Window ir paredzēti kartogrāfiski un tipogrāfiski kvalitatīvu karšu noformēšanai ar izpētīto trendu jeb faktu, šī fakta „izgaismošanai”.

Ne vienmēr, un ne visos dzīves gadījumos ir nepieciešamas kartogrāfiskas kvalitātes tematiskās kartes, jo atrastos faktus var nereti prezentēt arī tabulas un diagrammas veidā, vai kā dinamisku animāciju (dispečerdienestiem, piemēram), vai kā vienkāršas, bet dinamiskas tematiskās kartes no aktuāliem datiem.

GeoMedia Professional nodrošina speciālistus ar telpiskās analīzes un datu apstrādes līdzekļiem neatkarīgi izejas datu formāta organizācijā vai firmā. GeoMedia Professional lasa ģeotelpiskos datus no tādiem industrijā atzītiem datu formātiem kā ESRI shape, Bentley MicroStation DGN un AutoCad DWG, Mapinfo MIF, OGC tīmekļa servera formātiem WFS un WMS, kā arī OGC GML, Google Earth KMZ, kā arī „piramīdas” veida rastra formātiem GeoTIFF , Mr. Sid. un ECW (ERDAS) .

GeoMedia Professional ērti un vienkārši integrē ģeogrāfiskajos datos Excel un Access tabulas, kā arī ASCII teksta failus, piesaistot šos datus pēc koordinātēm vai atslēgas laukiem.

GeoMedia Professional piemīt unikāla īpatnība, ka tā nepārveido ielasītos datus kādā konkrētā datu formātā, kurš tad būtu jāsaglabā uz diska, bet tikai "atceras" datora virtuālajā atmiņā tos rezultātus, kuri attiecas uz analītiskajiem vaicājumiem. Lietotājs tikai norāda datu krātuves(warehouses jeb dažādu formātu datu bāzes), kurās meklēt atbildes, un, sastāda savus vaicājumus. Vaicājumu atbildes vai ciparošanas(digitizēšanas) rezultātus GeoMedia Professional piedāvā glabāt pēc izvēles kādā no populārajām datu bāzes vadības sistēmām:

 • Microsoft Access;
 • Microsoft SQL Server;
 • ORACLE Spatial;
 • SQLserver 2008 Spatial (Native Spatial objects);
 • Bezmaksas, brīvā koda DB - PostGIS

GeoMedia platformas unikālā īpašība ir spēja datus glabāt sadalīti pa daudzām, dažādām datu bāzēm, un, vienlaicīgi tos analizēt un komponēt kartēs, 3D modeļos (nodrošina GeoMedia 3D modulis).

GeoMedia glabā visus datus – ģeotelpiskos un atribūtu relāciju datu bāzē atvērtā datu formātā. Intergraph GeoMedia ĢIS datu formāta apraksts ir publiski pieejams un brīvi izmantojams citu lietojumprogrammu izstrādātājiem, tādējādi veicinot sadarbspēju starp sistēmām.

GeoMedia Professional galvenā funkcionalitāte:

 • Jaudīga un elastīga ĢIS analīze;
 • Tematiskās kartogrāfijas un karšu ražošanas sistēma;
 • Datu konvertēšanas un formātu pārveidošanas un apvienošanas sistēma;
 • Dispečerdienesta funkciju sistēma ar reālā laika notikumu attēlošanu kartē (animācija pie nosacījuma izpildes);
 • Koordinātu sistēmu pārrēķini datu avotiem ar atšķirīgām koordinātēm;
 • Ģeotelpisko datu pieslēgšana jeb referencēšana kartogrāfiskai darba videi nekonvertējot datus (vairāk nekā desmit plaši lietotu formātu datiem);
 • Ģeotelpisko datu kvalitātes un pilnīguma kontroles analītiska sistēma;
 • Atribūtu datu pieslēgšana ģeotelpiskajiem datiem no ārējiem datu avotiem (Excel, ODBC datu bāzes pieslēgums, Access, Oracle, SQL Server, PostGIS, OGC WMS);
 • Ģeotelpisko rastra datu pieslēgšana sistēmai (GeoTiff , Mr Sid,  ERDAS ECW  u.c. formāti);
 • OGC WMS un WCS rastra servisu klients;
 • Vienlaicīgi neierobežoti daudzi izejas datu avotu pieslēgumi analīzei un kartogrāfijai;
 • Vektoru datu topoloģiskā kontrole (visos datu avotos/datu bāzēs, kā arī DGN, DWG datnēs);
 • Vektoru datu topoloģiskā apstrāde un automatizēta kļūdu labošana;
 • Buferzonu un telpiskie vaicājumi(visos datu avotos);
 • Atribūtu vaicājumi (visos datu avotos);
 • Aprēķināmie atribūti (visos datu avotos);
 • Apkārtnes analīzes rīki – pārklājumi (visos datu avotos);
 • Ģeostatistikas analīzes rīki (visos datu avotos);
 • Telpiskās agregātfunkcijas (visos datu avotos);
 • Rasēšanas rīki karšu noformēšanai un precīzai ievadei;
 • Karšu lapu noformēšanas rīki ar leģendām, aizrāmja elementiem un koordinātu tīkliņiem;
 • Lineārā referencēšana un piketāžas aprēķini ceļu tīklam;
 • Ģeotelpisko rezultātu datu saglabāšana Microsoft Access, Oracle Spatial, PostGIS un Microsoft SQL Server;
 • Ģeotelpisko rezultātu datu saglabāšana Oracle;
 • Tabulāro datu izvade uz Excel izklājlapām;
 • Tabulāro datu izvade lietotāja definētā ASCII formātā.

GeoMedia Professional piedāvā arī saglabāt rezultātu datus failu sistēmā kā:

 • DGN;
 • DWG;
 • ESRI shape;
 • Mapinfo MIF;
 • Google KMZ;
 • GeoTIFF – rastra faili ar telpisko piesaisti

Vairāk lasīt par GeoMedia Intergraph ERDAS lapā:

http://www.erdas.com/products/GeoMedia/Details.aspx

GeoMedia GRID ģeotelpisko datu analīzes modulis ar rastra ĢIS metodēm

GeoMedia GRID ir atsevišķs modulis, kurš papildina Intergraph Geomedia un Geomedia Professional programmas ar rastra algebras analīzes iespējām, zemes virsmas modelēšanu, ieskaitot klasisko augstumlīkņu (horizontāļu) vektoru formā, kā arī ar LIDAR datu importu un klasifikāciju.

GeoMedia GRID galvenās funkcijas:

 • Apkārtnes analīze ar karšu algebras(Dana Tomlin Map Algebra) funkcijām;
 • Dabas un tehnogēno ietekmju(un ne tikai) aprēķini;
 • Ietekmes lieluma aprēķini ar nelineārām statistikas funkcijām telpā;
 • Ģeostatistika – derīgo izrakteņu, augšņu u.c. aprēķiniem;
 • Daudzkārtēju ietekmju summēšana katrā telpas punktā ( rasta „šūnā„, pikselī vai „acī”) ;
 • Rastra pikseļu automātiska ģenerēšana no vektoru grafikas, saglabājot rastra matricā piesaisti atribūtu vērtībām;
 • Automātiska rezultāta rastra slāņa vektorizēšana (par punktiem, līnijām vai daudzstūriem) , saglabājot GRID analīzē iegūtās atribūtu vērtības, ar vai bez ģeneralizācijas;
 • Rastra tematiskā kartēšana ar nosacītajām krāsām(pēc ietekmes stipruma);
 • Zemes virsmas modeļa aprēķini (ieskaitot tilpumu);
 • Horizontāļu automātiska ģenerēšana no zemes virsmas modeļiem un kartogrāfiskā noformēšana;
 • Virzemes noteces aprēķini no zemes virsmas modeļa (ieskaitot noteces apjomus);
 • Slīpuma un nogāžu vērsuma aprēķini no zemes virsmas modeļa;
 • Redzamības analīze no zemes virsmas modeļa;
 • Zemes virsmas modeļu vizualizācija ar fotoreālistiskām ēnām (rendering);
 • Zemes virsmas modeļu un GRID slāņu 3D vizualizācija;
 • Tālzondēšanas funkcijas - fotogrammetrisko datu (ortofoto, satelītainas) klasificēšana un grupēšana ar mērķi atpazīt dabas parādības vai
 • objektus ainā;
 • Analītiska un statistiska GRID slāņu/tabulu/virsmu izpēte ar histogrammām un rezultātu eksportu uz teksta failu;
 • Zemes virsmas modelēšana no LIDAR datu (LAS) failiem.

Image002