MikroKods

Ģeotelpiskās informācijas
un tālizpētes tehnoloģijas

Par Mums Aktualitātes Programmatūra Pakalpojumi Tālizpēte Sadarbība Jautājumi un atbildes

GeoMedia Smart Client serveris

Hexagon GeoMedia Smart Client ir “Viedais” ĢIS lietojumu (aplication) serveris, kas nodrošina neierobežotu JAVA lietojuma programmu skaitu uz klientu datoriem.

1

GMSC galvenā priekšrocība ir no servera puses(no administratoriem, datu pārvaldniekiem) kontrolēta galdvirsmas JAVA programma (Smat Client) , kura ir izplatāma caur WEB (mehānisms JAVA WEB Start). Ģeodatu veseluma (integritātes, loģiskās kontroles, topoloģoijas kontroles ) notiek caur modernu darba plūsmu (Workflow) mehānismu, kas minimizē vai pat var izslēdz nepilnīgu datu nokļūšanu centrālajā datu bāzē (Oracle Spatial vai SqlServer Spatial) .
GMSC ir būvēts uz standarta OGC (INSPIRE) web pakalpēm servisiem) , tas var izmantot OGC WMS, WFS un WMTS pakalpes, kā arī Apollo servera straumēto ECWP rastra pakalpi.
GMSC slāņi tiek attēloti ar OGC Symbology Encoding (SE) standard. Punktveida simboliem var izmantot mērogojamos SVG simbolus.
GMSC risinājumam ir būtiskas priekšrocības salīdzinājumā kā ar tradicionālo galdvirsmas ĢIS risinājumu, tā arī ar WEB ĢIS lietotnēm, kuras ir vienmēr ierobežotas ar mazāku funkcionalitāti, nekā galdvirsmas sistēmas.
GMSC būs piemērotākais ĢIS risinājums šādās situācijās:

  1. Nepieciešams apstrādāt ģeodatus darba plūsmās, kurās ietverti kā ĢIS profesionāļi, tā arī nespeciālisti. GMSC piedāvā katram lietotājam pēc viņa nodefinētās lomas savu intrumentu komplektu un atšķirīgas (definējamas) tiesības darbam ar objektiem.
  2. Ir jāizplata lieli, vai ļoti lieli ģeodatu apjomi iekštīklā , balstoties uz INSPIREstandarta pakalpēm, bet atsevišķas operācijas ar datiem pieprasa ģeodatus arī rediģēt ar vienotu, standartizētu rīku. GMSC ieviešana projektā obligāti nenozīmē IT izstrādi. Lietotāju lomas, pieejas tiesības un darba plūsmu soļus var konfigurēt ar GMSC administratora rīkiem nenodarbojoties ar programēšanu, un, tādējādi ietaupot laikun un līdzekļus.
  3. Galdvirsmas ĢIS apmācība un administrēšana ir pārāk sarežģīta un dārga visiem darbiniekiem, bet WEB ĢIS grafisko datu rediģēšanas funkcionalitāte nav pietiekama. Atšķirībā no WEB GIS risinājumiem, GMSC nodrošina augstas dinamikas SNAP jeb pielipšanas darbības pie punktiem, virsotnēm krustojumiem kā izdarot mērījumus, tā arī digitizējot vai rediģējot grafiskos datus.
  4. Datoru tīkla ātrdarbība ir nepietiekama liela apjoma ģeodatu rediģēšanai. GMSC piedāvā unikālu divu līmeņu vektoru datu kešošanu un automātisku sinhronizāciju ar centrālo datu bāzi “pie iespējas”, t.i. turpina strādāt arī tad, ja ir tīkla darbības pārtraukumi.
  5. Ja uzņēmuma darba plūsmās ir pieļaujamas pēkšņas izmaiņas , piemēram, kāda no ģeodatu apstrādes operācijām ir nepieciešama citam darbinieku lokam, kas nav uzreiz paredzams. GMSC darba plūsmas soļa “uzaicinājumu” var nosūtīt pa e-pastu, atverot saiti, tiks piedāvāts instalēt GMSC klientu (bezmaksas) un izpildīt konkrētam darbiniekam autorizēto darba posmu.

Tipiskais GMSC darba plūsmu soļu apmācību laiks nespeciālistiem ir 4-6 stundas.
GMSC nodrošina uzņēmuma mēroga ĢIS funkcionalitāti, proti, striktu datu (slāņu, tabulu) tiesību mehānismu katram individuālam lietotājam vai lietotāju grupai līdz pat tiesībām redzēt konkrētu tabulas lauku. Lietotāja saskarne ir pilnībā iztulkota latviešu valodā, tā ir intuitīvi saprotama un viegli apgūstama.

Gmsc Bilde 02

GMSC projekts var sastāvēt no daudziem apakšprojektiem un kartogrāfiskajām tēmām (Theme , tematiskā karte vai to grupa) ar atšķirīgu lietotāja grupu tiesību komplektu katrā tēmā.
GMSC klientu var darbināt uz Windows, Linux, MAC u.c., kur darbojas Oracle/SUN JAVA, un, ir vismaz 800x800 pikseļu izšķirtspēja ekrānam (rekomendē 1024x768).
GMSC klienta (uz lokālā datora) cache faili saglabājas starp darba sesijām, tādējādi vienreiz ielādēti karšu „dakstiņi/flīzes” var tikt efektīvi izmantoti daudzas reizes, nenoslogojot serveri un arī tīklu.

Izmantojot GMSC serveri komplektā ar WebMap serveri Geomedia ir nodrošināta piekļuve vairāk nekā populārajiem 30 ĢIS un CAD formātiem – tādiem kā DGN, DWG, ESRI shape, ESRI Geodatabase, Mapinfo MIF, GML, KMZ(Google Earth), Oracle, PostGres, Access, SQLserver, OGC WMS, WFS, WMTS un citiem.
Kā fona kartes GMSC var izmantot arī Openstreet Map un Bing Maps.
Darba plūsmas (workflows) ir konfigurējamas ar administratora iebūvētajiem līdzekļiem, tās var atspoguļot dažādus notikumus, piemēram, būvniecību:

Gmsc Bilde 03

Telpiskie vaicājumi (Queries) var būt kā administratora, tā arī lietotāja definēti. Lietotāja vaicājumu formula netiek saglabāta. Administratora vaicājumi ir pieejami visiem lietotājiem, kam ir attiecīgas tiesības.
Katra vaicājumu rezultāts parādās tabulas formā(Excel līdzīgā) un kā iezīmēti(iekrāsoti) grafikas elementi. Vaicājuma rezultātu var izdrukāt vai eksportēt uz Excel.
Katrs GMSC klients var ērti izveidot , saglabāt un koplietot grāmatzīmes – karšu kompozīcijas ar saglabātu atrašanās vietu vai bez tās. Grāmatzīmes ir skatāmas kā samazinātas kartes piktogramma.

Gmsc Bilde 04

Ikviens lietotājs var arī rasēt grafisko anotāciju jeb Redline slānī Oracle spatial formātā.
GMSC nodrošina ātras un efektīvas lielformāta izdrukas ar karšu rāmjiem līdz pat 2A0 formātā.
GMSC satur rīkus biznesa grafikas attēlošanai uz kartēm:

Gmsc Bilde 05