MikroKods

Ģeotelpiskās informācijas
un tālizpētes tehnoloģijas

Par Mums Aktualitātes Programmatūra Pakalpojumi Tālizpēte Sadarbība Jautājumi un atbildes

GeoMedia WebMap ĢIS serveris

Hexagon Geospatial GeoMedia WebMap serveris ietver trīs programmatūras komponentus par vienu cenu:
 1. Programmējamu GeoMedia WebMap ĢIS karšu servera/ģeoportāla “dzinēju” - atbalsta JAVA, ASP, PHP un citas tīmekļa programmēšanas valodas un vides;
 2. GeoMedia (rakstāmgalda jeb desktop ĢIS) programmatūra (1 licence);
 3. Rakstāmgalda ĢIS GeoMedia vidē izveidoto tematisko karšu publicēšanu tīmeklī “ar vienu pogas darbību “ (neizmantojot programmētāja pakalpojumus) GeoMedia WebMAP Publisher rīks
Hexagon GeoMedia ĢIS platforma:
 • GeoMedia ĢIS datu glabāšanas formāts ir atvērts;
 • ir atvērta praktiski visu populāro grafisko datu formātu – DWG, DGN, ESRI Shape, Oracle Spatial, Microsoft SQL Server, Mapinfo MIF, ESRI ArcInfo un daudzu citus formātu tiešai publicēšanai Jūsu web lappusē bez datu konvertēšanas;
 • atvērts, dokumentēts ģeogrāfisko datu standarts karšu saglabāšanai Access, SQL Server, Oracle u.c. relāciju datu bāzēs;
 • Pilnīga savietojamība ar starptautiskajiem standartiem OGC WMS, WFS un GML, iespēja lietot Google Earth KMZ;
 • Glabāšana Oracle Spatial formātā ir tieša, izmantojot Oracle standarta telpisko datu glabāšanas formātu un procedūras;
Tādējādi GeoMedia ĢIS nesatur slēptas izmaksas, kuras saistītas ar datu formātu konvertēšanu.
GeoMedia WebMap arhitektūras iezīmes:
 • Tīmekļa lietojumu serveris ar tiešu pieeju datu avotiem DGN, shape, Oracle, Access, Excel tabulas u.c. (nekonvertējot);
 • Uz servisiem orientēta (SOA) arhitektūra;
 • OGC WMS, WFS serveris un arī klients – nodrošina Eiropas Savienības INSPIRE direktīvas prasības datu atkārtotai izmantošanai un savietojamībai;
 • Nav izmantots middleware risinājums – tieša pieeja datiem no klienta pie servera (visiem datu avotiem un formātiem);
 • Izmanto Internet Information server vai Apache Tomcat tīmekļa serveri datu publicēšanai;
 • Nodrošina Web servisu standartus OGC, XML, SOAP, WSDL ģeogrāfiskiem datiem;
 • Integrē Google Maps vai Microsoft Virtual Earth kartes kā servisus(bezmaksas) Jūsu lappusē (mashup);
 • Lieto vienādu simboliku – apzīmējumus, līniju stilus ar Geomedia 6.1 (rakstāmgalda ĢIS), ieskaitot kartogrāfiskas kvalitātes attēlojumus web lapā;
 • Nodrošina rastra attēlu (ortofoto, satelīta karšu) keša funkcijas servera pusē;
 • Nodrošina grafisko anotēšanu (Redline) no web lappuses, uz Geomedia WebMap bāzes ir iespējams izveidot grafisko datu ievades (digitizēšanas) funkcijas no web pārlūka;
 • Nodrošina funkcijas drukāšanai mērogā no web lappuses, piemēram, (1:500 uz A4);
 • Nodrošina telpisko vaicājumu un apkārtnes analīzes funkcijas, kuras izpildāmas servera vidē;
 • Nodrošina agregātfuncijas servera vidē, piemēram, būves stāvu skaita/centroīda sasaistīšanu ar būves kontūru un rezultāta izvadīšanu web lappusē;
 • Nodrošina aprēķināmos statistikas, ģeometrijas un topoloģijas lielumus, kuri darbojas pēc Excel tabulas funkciju principa servera vidē;
 • Nodrošina teksta datu ASCII formātā ģeokodēšanu un attēlošanu uz web kartes no dinamiski papildināmiem datu failiem (piemēram, GPS uztvērēja koordinātu attēlošanu reālā laikā, lai parādītu automašīnu pārvietošanos);
 • Nodrošina ātru un precīzu ģeotelpisko datu publicēšanu kartogrāfiski augstvērtīgas kvalitātes web karšu lapās SVG formātā.
GeoMedia WebMap serveris pieejams arī Linux operāciju sistēmai.