mikrokods logo

Programmatūra ģeotehniskajai projektēšanai.

PLAXIS LE

PLAXIS LE

 Ģeoinženierijas projektu modelēsanas un analīzes rīks

 
PLAXIS Designer

PLAXIS Designer

 Lietojumprogramma 3D konceptuālo modeļu izveidei

 
PLAXIS 3D

PLAXIS 3D

 Deformāciju un drošības analīze augsnei un iežiem

 
PLAXIS 2D

PLAXIS 2D

Deformāciju un stabilitātes analīze 2D režīmā ģeotehniskajā inženierijā

 

Plaxis piedāvā daudzveidīgas funkcijas, kas ļauj ar vienu programmatūru atrisināt dažādus uzdevumus ģeotehniskajā projektēšanā, aprēķinā ietverot ģeoloģiskos (3D ģeoloģija, dažādi grunts mehāniskie modeļi), klimatiskos (nokrišņi, grunts sasalšana u.c.) un antropogēnos (slodzes, vibrācijas, drenāža u.c.) faktorus.

Galvenie programmas pielietošanas virzieni ģeotehniskajā projektēšanā ir seklo un dziļo pamatu projektēšana, tai skaitā apvienota monolītā plātne ar pāļiem, atbalstsienas, nogāžu stabilitāte, grunts enkuri, vibrāciju, slodžu un gruntsūdens atsūknēšanas izraisīto grunts deformāciju modelēšana un citi pielietojumi.

Plaxis programmatūra modeļa veidošanā balstās uz galīgo elementu metodi ar pilnīgi integrētu spriegumu-deformāciju modelēšanu 3D vidē, ļaujot aprēķina modeli maksimāli pietuvināt reālajiem procesiem dabā. Šīs programmas sniegtās iespējas atbilst jaunākajam zinātnes un tehnikas standartam, kas tai ļauj rast pielietojumu praksē augstas precizitātes un sarežģītības būvobjektos.
Programmā iespējams veidot 3D ģeoloģisko modeli ar kompleksu ģeoloģisko uzbūvi.

Plaxis izceļas ar ļoti plašu grunts materiālu modeļu klāstu. Bez klasiskā Mora-Kolumba (Mohr–Coulomb) grunts materiāla modeļa modelēšanai iespējams pielietot, piemēram, Huka-Brauna (Hoek-Brown) modeli klintsiežiem vai tikai Plaxis programmā pieejamo „Hardening soil“ modeli, kurš labāk raksturo grunts deformācijas slodzes ietekmē nekā klasiskais Mora-Kolumba modelis.


Plaxis programmā pieejams:

attīstīts pazemes ūdeņu modulis, ļaujot ņemt vērā mainīgus nokrišņus un pazemes ūdeņu plūsmu nepiesātinātajā zonā, modelēt gruntsūdeņu drenāžu būvlaukumā atsūknēšanas akās, kas bieži nepieciešams būvbedres drenāžai ar augstu gruntsūdens līmeni.

Iespēja apskatīt pazemes ūdeņu un vibrāciju mijiedarbību, jo ūdens piesātinātos, smilšainos nogulumos vibrāciju ietekmē var veidoties izteiktas deformācijas.

Iespēja veikt integrētu būvlaukuma drenāžas un apkārtējās teritorijas deformāciju modelēšanu, kuras veidojas pazeminot gruntsūdens līmeni.

Būvbedres nostiprināšanai iespējams pielietot dažāda tipa atbalstsienas un veikt to dimensionēšanu 3D vidē, kas nepieciešams veidojot būvbedri blīvā apbūvē, lai precīzi modelētu grunts masīva deformāciju ietekmi uz apkārtējām ēkām.

Iespēja veikt 3D nogāžu stabilitātes modelēšanu un 3D seklo vai dziļo pamatu dimensionēšanu, kura tiks apskatīta praktiskos modelēšanas piemēros.

Plašāku informāciju par programmatūru Plaxis iespējams uzzināt ģeozinātņu doktora Kārļa Kukemilka prezentācijas ierakstā, kā arī rakstu sērijā žurnālā "Būvinženieris" - lasīt raksta pirmo un otro daļu

Bentley advancing infrastructure