MikroKods

Ģeotelpiskās informācijas
un tālizpētes tehnoloģijas

Par Mums Aktualitātes Programmatūra Pakalpojumi Tālizpēte Sadarbība Jautājumi un atbildes

IS izstrāde

Informācijas sistēmu izstrādes jomā mēs koncentrējam savu uzmanību uz:

 • ģeogrāfisko informācijas sistēmu un to komponenšu izstrādi, adaptēšanu un integrēšanu, kā arī ieviešanu;
 • tiesisko(juridisko) informācijas sistēmu izstrādi un ieviešanu;
 • datu bāzu servera un klienta lietojumprogrammu izstrādi;
 • Interneta un WEB risinājumu izstrādi un ieviešanu;
 • citu izstrādātas programmatūras papildināšanu un pilnveidošanu;
 • ģeotelpisko datu konvertēšanas un integrēšanas rīku izveidošanu;
 • IT prasību savākšanu un analīzi (intervijas un sistēmanalīze);
 • sistēmas un tās komponenšu projektēšanu;
 • programmatūras komponenšu izstrādāšanu un testēšanu;
 • sistēmas integrēšanu un kvalifikācijas testēšanu;
 • sistēmas ieviešanu ekspluatācijā un pavadīšanu;
 • sistēmas lietotāju un administratoru apmācīšanu.

Informācijas sistēmu izstrādes laikā tiek piemērota mūsu firmas kvalitātes vadības sistēma, kuru Bureau Veritas Quality International ir novērtējusi kā atbilstošu kvalitātes standartam ISO 9001:2000 darbības sfērā "Informācijas sistēmu izstrāde, integrācija un uzturēšana". Veicot projektu realizāciju, programmproduktu un dokumentācijas izstrādi, mūsu firma vadās no Latvijas valsts standartiem programminženierijā. Programmatūras projektēšanu un izstrādi mēs veicam ar moderniem programminženierijas līdzekļiem, kas ietver datorizētās projektēšanas (CASE) rīkus, datu bāzu serveru un pieprasījumu programmēšanas valodas (SQL, PL/SQL, Transact-SQL, SQL Spatial paplašinājums), klienta lietojumprogrammu izveides valodas (Ruby-on-rails , C sharp, JAVA, Visual Basic, Microsoft Net tehnoloģijas u.c.), kā arī Internet saskarnes realizācijas rīkus (Java, Java Script, ASP u.c.). Kā atsevišķa nozare mūsu firmā ir lietojumprogrammu izstrāde Bentley MicroStation programmatūras videi un Intergraph Geomedia lietojuma programmu izveide.