MikroKods

Ģeotelpiskās informācijas
un tālizpētes tehnoloģijas

Par Mums Aktualitātes Programmatūra Pakalpojumi Tālizpēte Sadarbība Jautājumi un atbildes

Bentley Map

Bentley Map ir ģeodatu bāzes (Oracle Spatial, Microsoft SQL server Spatial, ESRI File Geodatabase) uzturēšanas programma kontekstā ar CAD failiem (DGN un DWG). Bentley Map nodrošina iespēju apkopot, analizēt, ievadīt un rediģēt kā ĢIS, tā arī CAD datu formātus. Organizācijas un firmas var vienlaicīgi glabāt un uzturēt noteiktas datu kopas ģeodatu bāzē, bet citas - turpināt glabāt un rediģēt DGN failos.

Bentley Map IETILPST PowerCivil for Baltics sastāvā (licencē), kā viena no darba konfigurācijām jeb Microstation darba vidēm (Workspace).

Bentley Map piedāvā galvenos ĢIS instrumentus, tādus kā kartes vadība no leģendas, slāņu attēlošanas iespēja atkarībā no mēroga, ĢIS analīze ar buferzonām un telpiskajiem vaicājumiem, kā arī datu meklēšana pē atribūtu vērtības, piemēram, pēc kadastra numura vai adreses.

Bentley Map atribūtu datus piedāvā glabāt arī (kā alternatīvu ģeodatu bāzei) savā formātā DGN Map Model, kas pie katra grafikas elementa failā glabā arī atribūtus un attēlojuma veidu. Vienam slānim var būt vairāki attēlojuma veidi, kurus pielieto atkarībā no tematiskās kartes veida.

Programmas Bentley Map komplektācija ietver jaudīgo 2D un 3D inženiergrafikas projektēšanas sistēmu Microstation.

Map konfigurācija papildina Microstation ar ģeogrāfisko informācijas sistēmu (ĢIS) un kartogrāfisko funkcionalitāti.

Bentley Map ir Bentley ģeogrāfisko informācijas sistēmas risinājums, kurā ir apvienotas labākās ģeomātikas funkcijas. Bentley Map V8i ir veidota uz Microstation bāzes, tā ietver Microstation rīkus un „paletes”:

 • Ātra un ērta ĢIS objektu rediģēšana MicroStation vidē
 • Rastra pārvaldība
 • Mērskaitļi
 • Precīzās konstruēšanas rīki AccuSnap un AccuDraw
 • Slāņu prioritāte ekrāna kartē un elementu caurspīdīgums
 • Vizualizācija un animācija 3D projektiem
 • Pilnvērtīga 3D modelēšana

Bentley Map ir Bentley ģeogrāfisko informācijas sistēmas risinājums, kurā ir apvienotas labākās ģeomātikas funkcijas. Bentley Map V8i ir veidota uz Microstation bāzes, tā ietver Microstation rīkus un „paletes”.

Savietojamība ar citām programmām un ģeomātikas datu formātu koplietošana

Bentley Map nodrošina TIEŠU AutoCad DWG/DXF failu skatīšanu un rediģēšanu (NEKONVERTĒJOT).

Iespējams arī tiešs ESRI shape failu datu imports DGN failā, saglabājot atribūtus un nodrošinot tematisko kartēšanu pēc atribūtiem.

Nodrošina TIEŠU AutoCad DWG/dxf failu skatīšanu un rediģēšanu (NEKONVERTĒJOT).

Nodrošina ESRI shape un Mapinfo MIF, kā arī Oracle Spatial telpisko un atribūtu datu importu un lietošanu(rediģēšanu) tieši DGN failā.

Nodrošina DGN, DWG failu konvertēšanu par ESRI shape (eksportu uz ESRI shape).

Nodrošina ESRI shape un Mapinfo MIF, kā arī Oracle Spatial telpisko un atribūtu datu importu un lietošanu(rediģēšanu) tieši DGN failā.

Nodrošina DGN, DWG failu konvertēšanu par ESRI shape (eksportu uz ESRI shape).

Apstrādāto datu glabāšanai ir pieejami (pēc administratora izvēles) divi populāri glabāšanas veidi:

 • Microstation DGN failā (ietverot atribūtu tabulas faila „iekšpusē”)
 •  Oracle Spatial (visi dati, gan telpiskie gan atribūtu  ir vienā relāciju datu bāzē).

Bentley Map ir paredzēta dažādu formātu (DGN, DWG, ESRI shape u.c.) karšu un ģeotelpisko datu bāžu apvienošanai un pievienotās vērtības ražošanai lietotājam ērtā (CAD „pamatne”, plus ĢIS rīki) vidē.

Bentley Map iekļautais Geospatial Administrator rīks (XFM shēma) nodrošina:

 • uz objektiem (apvidus, ģeotelpiskiem) orientētu kontroli un datu bāzes vadību pār karšu slāņa digitizēšanas un rediģēšanas darbībām, ieskaitot automātisku topoloģisko un kartogrāfisku nosacījumu pārbaudi darba gaitā;
 • Map XFM (XML) shēma ir augstas produktivitātes un precizitātes garants ģeotelpisko datu apstrādē, ražošanas izmaksu samazināšanā.

Karšu pārvaldnieks jeb „kartes Leģenda”

Bentley Map papildina Microstation ar karšu Pārvaldnieku(Map Manager ) :

 • Intuitīva saskarne ģeogrāfisko datu izkārtošanai ekrāna leģendā
 • Vienkārša un ērta karšu slāņu īpašību iestatīšana:
  • Pieļautas vairākas kartogrāfiskās prezentācijas slānim
  • Override simbolika
  • MicroStation elementu caurspīdīgums
  • Redzamība uz ekrāna pēc mēroga(pietuvinājuma) – slāņa elementi var automātiski ieslēgties un izslēgties pie noteiktiem ekrāna mērogiem
 • Kartes slāņus var vienkārši pārvietot “uz augšu “un “uz leju” attēlošanas prioritātē
 • Nodrošina:
  • Nepārtrauktu karšu pārklājumu no daudziem failiem
  • Integrētus telpiskos datus no relāciju datu bāzēm
  • Tematisko kartēšanu caur ekrāna leģendas vadības rīkiem

Bentley Map ir ģeotelpisko datu rediģēšanas programma, kura satur vairākus simtus ērti konfigurējamu un pielietojamu datu rediģēšanas, apstrādes, kompilēšanas un publicēšanas(drukāšanas uz papīra vai elektroniski – PDF) rīku un funkciju. Bentley Map papildina Microstation ar ĢIS un kartogrāfisko funkcionalitāti.

Bentley Map rīks – XML shēmu Ģeotelpiskais pārvaldnieks

Ja lietotājs izvēlas strādāt ar objektu orientētu XML (XFM) ģeomātikas shēmu, tad ir pieejams rīks slāņu/objektu aprakstīšanai ĢIS projektā, definējot katras slāņa kā grafisko attēlojumu, tā arī tā atribūtus un īpašības projekta kontekstā (behaviour). Strādājot ar projektam sagatavotu XFM shēmu, Bentley Map funkcionalitāte un jauda būtiski palielinās.

Ģeotelpiskais pārvaldnieks:

 • Pārvalda XFM (Microstation XML) ar vienotu rīku
 • Darbināms ārpus MicroStation
 • Uztur XFM projektus (shēmas), katra shēma ir  Microstation Workspace jeb darba vide, vienā shēmā var būt arī vairākas darba vides jeb lomas, piemēram, „datu skatītājs”, „analītiķis” un „redaktors”, katra ar saviem ĢIS rīkiem
 • Shēma satur visu slāņu/objektu definīcijas ar sekojošām ziņām:
  • Atribūtus
  • Simboliku
  • Anotācijas(Kartes uzrakstus)
  • Atļautās darbības
  • Metodes
 • Satur koordinātu sistēmu
 • Lietotāja saskarne(XML) - dinamiski ielādē startējot MicroStation
 • Slāņu/objektu, darbību un metožu sarakstu saglabā MicroStation Workspace
 • Caur XFM(XML) shēmu jeb Workspace notiek pieslēgšanās relāciju datu bāzēm (Oracle, SQLserver, WFS, arī ArcĢIS caur ArcĢIS Connector) datu rediģēšanas režīmam
 • Ar XFM(XML) shēmu var definēt ļoti lielus DGN, DWG ortofoto karšu masīvus kā nepārtrauktu pārklājumu, no kuriem nepieciešamie faili pieslēgsies automātiski lietotājam pārvietojoties Microstation ekrānā (lietotājam nav jāzina datņu nosaukumi, lai tās atvērtu)

Oracle Spatial datu slāņu rediģēšana:

 • Pilnībā savietojama ar Oracle Spatial formātu
 • Divu pakāpju pieslēgums telpiskajai datu bāzei -
  • Tieši atlasa, rediģē Microstation vidē un atgriež Oracle Spatial datus
  • Daudzlietotāju vide
 • Triju pakāpju pieslēgums telpiskajai datu bāzei -
  • Caur Bentley Oracle Connector
  • Oracle standard versionēšana
 • Oracle Spatial topoloģiskais modelis
 • Uztur nodefinētās topoloģiskās attiecības
 • Rīks DGN datu ielādei Oracle Spatial

Oracle 10g topoloģijas modelis, Oracle 11g atbalsts

Bentley Map raksturīgie ekrāna attēli

Tieši pie Bentley DGN faila kā atbalstfailus (reference) pieslēdz ESRI shape failus (neimportējot):

Image001

Ja nepieciešams, tad nodrošina ESRI shape failu importu un ĢIS grafikas datu un atribūtu rediģēšanu Map saskarnē:

Image002

Image003

Tieša pieeja ESRI shape failu slāņu/elementu atribūtiem caur MicroStation Info /Analyze rīku

Image004

Piedāvā saglabāt un atkārtoti izmantot ESRI shape failu importa parametrus – krāsu, līnijas stilu u.c. atribūtiku slāņu attēlošanai Map vidē

Image003

Nodrošina iespēju pirms datu eksporta no shape uz DGN atvērt un apskatīt shape failu atribūtu tabulas, iepazīties ar datu struktūru un sastāvu:

Image005

Importējamo shape failu satura filtrēšana(ierobežošana) ar Microstation žogu, ar Microstation skatu, vai ar SQL Where teikuma konstrukciju(neimportēt visus datus, bet atlasīt tikai nepieciešamo datu daļu telpiski).

Map kartes loga ietvarā parāda aktuālo kartes mērogu:

Image006

Map vidē realizēts Kartes pārvaldnieks (Map Manager) ar ĢIS raksturīgo hierarhisko, interaktīvo ekrāna kartes leģendu.

Darbības ar ekrāna leģendu Map vidē notiek tāpat kā citās pazīstamās un populārās ĢIS programmās – pieslēdzot slāni Leģendā, slāņa saturs parādās kartes logā (Microstation View). Slāņus var grupēt, mainīt to attēlojumu(krāsu, simboliku) uz ekrāna, kā arī mainīt slāņu prioritāti(attēlošanas kārtību) no leģendas.

Image007

Galvenās darbības ar slāni no Karšu pārvaldnieka (Map Manager):

 • Slāņa attēlojuma (krāsa, stils u.c.) izmaiņas
 • Ekrāna manipulācijas ar slāņa saturu
 • Slāņu grupu veidošana
 • Slāņa satura attēlošana tikai noteiktos kartes mērogos
 • Meklēšana slāņa atribūtos ar Search rīku (atribūtu vaicājumi)
 • Slāņa satura atvēršana tabulas formā ar Browse rīku
 • Buferzonas
 • Telpiskie vaicājumi
 • Tematiskā kartēšana pēc atribūtu vērtībām
 • Slāņa rediģēšanas režīms

Image008

ĢIS iespēja - meklēšana slāņa saturā – pēc atribūtu filtriem un pēc telpiskajiem vaicājumiem, konstruējot datu atlases un analīzes filtrus:

Image009

ĢIS iespēja - Telpiskie vaicājumi – pārklājumu aprēķini starp slāņiem, ar rezultāta prezentāciju Microstation View, vai tabulas formā:

Image010

ĢIS iespēja - Buferzonu veidošana no slāņa grafikas elementiem:

Image011

ĢIS iespēja - Nodrošinātas plašas tematiskās kartēšanas iespējas pēc slāņa atribūtu vērtībām, ieskaitot statistiskos sadalījumus un laukuma veida objektu aizpildīšanu ar šķērssvītrojumu vai simboliem („šūnām”/cell)

Image012

Image013

Map ietver koordinātu pārrēķinu rīku komplektu ģeodēzistiem un kartogrāfiem. DGN/DWG faila saturu var pārrēķināt no vienas koordinātu sistēmas uz citu, kā arī – skatīt citas koordinātu sistēmas koordinātu vērtības (on-the-fly transformācija). Speciāls rīks paredzēts arī ASCII (teksta) failu satura pārrēķinam – pat ja dati ir mērījumu tabulā ar koordinātēm, Map nodrošina šāda faila satura pārrēķinu uz citu sistēmu.

Koordinātu sistēmas uzstādīšana:

Image014

Image015

Vienlaicīga divu, dažādu koordinātu sistēmu nolasījumu izdarīšana Map, piemēram, LKS-92 ar plaknes koordinātēm X, Y un ģeogrāfiskās koordinātu sistēmas nolasījums grādos:

Image016

Datu topoloģiskās kvalitātes noskaidrošana un šādas kvalitātes uzlabošana ir būtiska daudzās kartogrāfijas un ĢIS pielietojuma sfērās – teritorijas plānošanai, kadastra darbiem, pašvaldību tematiskajai kartogrāfijai u.c. Tikai topoloģiski sakārtoti un pilnīgi dati var kalpot par pamatu sekmīgam ĢIS projektam.

Map satur vektoru datu(DGN, DWG, shape, Oracle Spatial) topoloģiskās kvalitātes novērtēšanas un labošanas rīku komplektu, tas ir pārņemts no iepriekšējās paaudzes Bentley programmas Microstation Geographics.

Topoloģiskās kvalitātes sakārtošanas(Cleanup) rīki:

Image017

Map nodrošina arī dažādu topoloģijas veidu savstarpēju pārveidošanu, piemēram, laukumveida objektu un to centroīdu savienošanas/asociācijas rīkus, laukuma veida topoloģijas slāņa formēšana:

Image018

Varavīksnes skats (Rainbow View) ir piemērots ērtai topoloģijas kļūdu atpazīšanai:

Kartogrāfiem - DGN faila satura „elastīgā” ģeometriskā transformācija ar Warp rīku:

Image019

Kartogrāfiem – augstas produktivitātes rīku komplekts karšu rāmju ģenerēšanai un noformēšanai – Print Preparation toolbox:

Image020

Datu nolasīšanas iespēja no Oracle Spatial datu krātuves un šo datu saglabāšana(imports) DGN failā ar atribūtu vērtībām:

Image021

Geospatial Administrator rīks Map darba vides sagatavošanai (MicroStation workspace) un slāņu, atribūtu un to mijiedarbības definēšanai ar XFM shēmu (XML paveids).

Image022

Ja slānis ir definēts ar Geospatial Administrator (XFM shēmā), tad slānim var būt noteikta sava, objektu orientēta saskarne Microstation vidē, t.i. ar XFM var definēt, kādi būs datu ievades un rediģēšanas rīki katram slānim, un tie var būt unikāli katram aktīvajam kartes slānim. Piemēram, līniju digitizēšana ar automātisku lauztas līnijas anotāciju, izkrītošās izvēlnes ar fiksētām klasifikatoru vērtībām, slāņa topoloģijas nosacījumu automātiska kontrole u.c.

Geospatial Administrator rīka tehniskās iespējas:

 • Automātiskā nepieciešamā DGN faila pieslēgšana ekrānā izmantojot ar XFM shēmu noformētu DGN failu indeksu.
 • Microstation Geographics projektu (PRJ) imports un izmantošana.
 • Oracle Spatial slāņu reģistrēšana XFM shēmā.
 • Map/Map lietotāja saskarnes veidošana.
 • Uz atribūtu vērtībām bāzēta simbolika (Property based symbology - PBS)
 • Uz atribūtu vērtībām bāzēta anotācija(Property based annotation - PBA)

Datu izvades iespējas uz Adobe PDF formātu, ieskaitot koordinātu sistēmas saglabāšanu GeoPDF formā (sākot ar Microstation V8i Select series 1 versiju).

Iespēja koordinātes šādi saglabātos failos nolasīt ar Adobe Reader 9. Iespēja izdarīt attāluma un laukuma mērīšanas darbības ar Adobe Reader bezmaksas programmatūru.

Iespēja pieslēgt GeoPDF failus kā atbalstfailus(reference) - sākot ar Microstation V8i Select series 1 versiju.

Nodrošina iegūto datu un karšu eksportu uz DWG, ESRI shape, Mapinfo mif un Google Earth KML/KMZ formātiem.

Eksportē arī rastra kartes uz Google Earth KML/KMZ.

Atribūtu datu pārlūks (Data Browser) – jaudīgs ĢIS rīks datu meklēšanai un atlasei DGN failā

Image023

Rīks visu DGN failā iekļauto atribūtu ierakstu pārskatam Load All:

Image024

Atrastie apvidus objekti(slāņi, tabulas) tiek sakārtoti Atribūtu datu pārlūkā un attēloti kā ērti sakārtojamas tabulas. Tabulas ierakstus var šķirot, filtrēt un izpildīt citas darbības.

Image025

Atribūtu datus var sameklēt ar Find rīku kādā no tabulas laukiem: