MikroKods

Ģeotelpiskās informācijas
un tālizpētes tehnoloģijas

Par Mums Aktualitātes Programmatūra Pakalpojumi Tālizpēte Sadarbība Jautājumi un atbildes

Grafisko elementu specifikācijas pārbaudes un labošanas programma "TopoScan"

Grafisko elementu specifikācijas pārbaudes un labošanas modulis Bentley Powerdraft/PowerSurvey/Microstation v8i/XM programmām.

TopoScan
Darbības sfēra un funkcijas:
Modulis paredzēts, lai pārbaudītu aktīvā faila grafisko elementu simboloģijas atbilstību iepriekš formulētai specifikācijai(ADTI, Topo500, ZKU utt.) un, ja prasīts, atbilstoši labotu simboloģiju. Programma ir neaizstājams palīgs, ar to var konstatēt kļūdas(neatbilstības), kuras citādi ir grūti vai neiespējami atrast. Lai arī cik korekti tiktu veidots fails šādas neuzmanības kļūdas veidojas vienmēr un kā likums, jo lielāks fails, jo vairāk neatbilstību. Sevišķi svarīgi ir veikt pārbaudi pirms failu nodošanas vai arī apvienojot failus no dažādiem avotiem.

Toposcan 

Specifikācija modulim startējot tiek nolasīta no CSV  teksta faila, specifikāciju iespējams arī norādīt un/vai labot moduļa galvenajā logā. Specifikācijas ieraksts aizņem vienu teksta rindiņu un satur šādus datus:
 • specifikācijas nosaukums
 • apstrādes tips
  • arī elementus ārpus specifikācijas
  • atzīmēt kļūdas
  • labot
 • piederības kritēriji
  • līmenis
  • elementa tips
  • šūnas nosaukums
  • krāsa
  • līnijas stils
  • līnijas biezums
  • fonta numurs
Pēc konfigurācijas nolasīšanas atrasto specifikāciju nosaukumi tie parādīti sarakstā
Iespējams konfigurācijas failu neizmantot, kritērijus norādot dialoga logā.
Pārbaudei iespējami 3 režīmi:
 • tikai vienu tekošo specifikāciju (kā tā redzama dialoga logā),
 • visas sarakstā norādītās specifikācijas,
 • visas sarakstā ietvertās specifikācijas.
Par katru pārbaudīto elementu ar neatbilstībām tiek veikts ieraksts Log failā MK_check_log.txt un tiek atzīmēts failā ar karodziņu(apli).

Toposcan2
Šūnu tipa elementu krāsas, līniju stila, biezuma atbilstība specifikācijai tiek pārbaudīta visām kompleksa komponentēm; neatbilstība tiek fiksēta, ja simboloģija neatbilst kaut vienai komponentei. Šūnu atbilstība līmenim tiek pārbaudīta tikai pirmajai šūnas komponentei.
Citu komplekso elementu simboloģija tiek pārbaudīta (un mainīta) tikai kompleksa virsraksta elementam (complex header).
Parbaude3