MikroKods

Ģeotelpiskās informācijas
un tālizpētes tehnoloģijas

Par Mums Aktualitātes Programmatūra Pakalpojumi Tālizpēte Sadarbība Jautājumi un atbildes

Robežplānu veidošanas programma

Zemes robežu plāna sastādīšanas darba vides un palīgprogrammu izstrāde Bentley Powerdraft v8/XM programmām

versija 2.0

Darbības sfēra un funkcijas:

Robežplānu zimēšanas darba vide ir paredzēta robežu plana titullapu un robežu grafisko attēlojumu automatizētai sagatavošanai Bentley Powerdraft v8i vidē. Darba vide atvieglo un paātrina MK noteikumos Nr.182 (Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu) paredzēto dokumentu sastādīšanu elektroniskā veidā un to prasībam atbilstošu izdruku veikšanu. Daļa darba vides funkcionālitātes tiek atkārtoti izmantota no topografiskās darba vides to pielāgojot. Zemes robežu plana sastadīšanas darba vide sastāv no lietotaja saskarnes(interfeisa) no kuras var izsaukt rīkus zīmējuma faila apstrādei un MDL palīgprogrammām.

Darba vide ļauj veikt šādas funkcijas:
  • Zemes robežu noformēšanu fiksētos mērogos
  • Robežu plana apvidus objektu novietošanu dažādos mērogos(apzīmejumu saraksts)
  • Robežplānu situācijas formēšanu
  • Zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna sastādīšana
  • Z.v. robežpunktu koordinātu saraksta ģenerēšana
  • Pierobežnieku saraksta veidošana
  • Platību un garumu anotēšanu ar LKS92 TM koeficientu
  • Situācijas kontūru automatizētu platību aprēķinu(eksplikācija, eksplikācijas saraksts)
  • Apgrūtinājumu platību automatizētu platību aprēķinu un saraksta formēšanu
  • Robežaktu noformēšana

Robeza1

Robeza2

Robeza3

Robeza4

Robeza5

Robeza6