MikroKods

Ģeotelpiskās informācijas
un tālizpētes tehnoloģijas

Par Mums Aktualitātes Programmatūra Pakalpojumi Tālizpēte Sadarbība Jautājumi un atbildes

Apmācību kurss 3D modelēšanā

Apmācību kurss 3D modelēšanā ar Bentley ContextCapture programmatūru

Apmācību kurss paredzēts praktisku iemaņu iegūšanai fotogrammetriskā 3D modelēšanā ar Bentley ContextCapture programmatūru. Apmācību laikā kursantiem pasniedz tuvas distances fotogrammetrijas pamatprincipus, attēlu iegūšanas plānošanu un veikšanu, datu apstrādi ar ContextCapture, rezultātu izvērtēšanu un problēmu risināšanu, gala datu produktu sagatavošanu, 3D modeļu pielietošanu un publicēšanu. Kursa dalībniekiem nav nepieciešamas Bentley saimes programmatūras priekšzināšanas, bet ir nepieciešamas pamatzināšanas ģeotelpiskās informācijas jomā un priekšstati par koordinātu sistēmām, kā arī valsts valodas zināšanas un vēlamas angļu valodas pamatzināšanas.

Kursu ilgums – 2 darba dienas.

Kursā iegūst iemaņas:
• Plānot un veikt fotogrammetrisku objektu un apvidus uzņemšanu;
• Veikt uzņemto attēlu aerotriangulāciju;
• Nodrošināt 3D modeļa piesaisti mērogam un koordinātu sistēmai;
• Veikt 3D modeļa rekonstrukciju;
• Veikt modeļa uzlabošanu un retušu;
• Sagatavot dažādus gala datu produktus: režģa modelis, punktu mākonis, ortofoto karte, digitālais virsmas modelis;
• Izmantot 3D modeļus un sagatavot tos nodošanai publicēšanai.

Apmācību plāns:
• Ievads tuvas distances fotogrammetrijā.
• Attēlu uzņemšanas plānošana dažādiem apvidus un objektu veidiem:
   Lauku teritorija;
   Apbūvēta teritorija;
   Atsevišķa būve;
   Lineāri (koridora) objekti;
   Augsti vertikāli objekti;
   Priekšmeti un artefakti.
• Praktiskais darbs attēlu uzņemšanā ar parastu rokas fotokameru.
• Datu apstrādes process(darba plūsma) un ContextCapture lietotāja saskarne.
• Attēlu aerotriangulācija:
   Aerotriangulācijas iestatījumi un parametri;
   Lietotāja saites punkti un to izmantošana;
   Objekta mēroga un orientācijas noteikšana;
   Piesaiste koordinātu sistēmai.
• Praktiskā aerotriangulācijas veikšana uzņemtajiem attēliem.
• 3D modeļa rekonstrukcija:
   Rekonstrukcijas iestatījumi un parametri;
   Interesējošā apgabala izvēle un tā segmentēšana;
   Gala produktu ģenerēšana;
   Modeļa uzlabošana un retusēšana.
• Praktiskā 3D modeļa rekonstrukcijas veikšana.
• 3D modeļa izmantošana:
   Modeļa apskate un mērīšana uz tā ar Acute3D Viewer;
   Modeļa sagatavošana publicēšanai Internetā ar Acute3D Web Viewer;
   Modeļa sagatavošana publicēšanai ar Google Earth;
   Modeļa sagatavošana publicēšanai Internetā uz Cesium globusa;
   Ieskats ContextCapture Editor rīka piedāvātās iespējās.

Kursa materiāls ir pieejams šeit.