MikroKods

Ģeotelpiskās informācijas
un tālizpētes tehnoloģijas

Par Mums Aktualitātes Programmatūra Pakalpojumi Tālizpēte Sadarbība Jautājumi un atbildes

Apmācība

Programmatūras apmācība ir SIA „Mikrokods” speciālistu iepriekš sagatavots zināšanu kurss ar teorētisko un praktisko apmācību, kura saturu Pasūtītājam dara zināmu pirms tiek noslēgta vienošanās starp Piegādātāju un Pasūtītāju. Programmatūras apmācību kursi atšķiras pēc:

  • orientācijas uz konkrētu programmatūras izstrādājumu (PowerDraft, Microstation u.c.);
  • apmācāmās personas priekšzināšanu līmeni;
  • apmācāmās personas darba specifiku (ģeodēzija, kartogrāfija, projektēšana u.c.)

Kursu garums svārstās no 1 dienas līdz 2 nedēļām. Iespējams kursus organizēt kā SIA „Mikrokods” telpās , tā arī - pie Pasūtītāja, izmantojot Pasūtītāja telpas un datortehniku, apmācību laiku iepriekš saskaņojot (pēc Jūsu vēlmēm un mūsu iespējām). Atbilstoši SIA „Mikrokods” kvalitātes sistēmai, kursu dalībnieki pirms un pēc mācībām tiek anketēti. Balstoties uz ilgstošu apmācību pieredzi, SIA „Mikrokods” nerekomendē apvienot apmācību procesu ar darba pienākumiem, t.i. klienta vajadzību sasniegšanai ir daudz labāk, ja viņa darbinieks ir atbrīvots no citiem darba pienākumiem mācību kursa dienās.

Piedāvājam Jums visvairāk pieprasītos trīs līmeņu MicroStation programmatūras kursu programmas, kas veidotas balstoties uz patreizējo iespējamo kursantu sagatavotības līmeni.
Pievienojam arī kursu izcenojumus, par kursu apmaksas kārtību jāvienojas katrā gadījumā individuāli.
Pirms kursu uzsākšanas, nepieciešamības gadījumā, novērtējam dalībnieku sagatavotības līmeni un rekomendējam piemērotāko apmācības kursu.
Tātad, piedāvajam šādu Bentley MicroStation saimes programmu lietotāju apmācību:

Apmācība:

  Apmācību kurss 3D modelēšanā ar Bentley ContextCapture programmatūru

  Bentley Microstation vai Powerdraft pamatapmācība 

  Pārejas kurss uz Microstation/Powerdraft v8i 

  Virsmas modelēšana ar Bentley PowerSurvey 

  Bentley Map vai Bentley PowerMap pamatapmācība 

  Bentley Map vai Bentley PowerMap administrēšana 

  Bentley Microstation telpiskā projektēšana (3D) 

  Bentley Microstation vai Powerdraft administrēšana 

  Geomedia apmācības pamatkurss

Piedāvājam arī apmācību kursus ar individuāli sastādītu programmu!