MikroKods

Ģeotelpiskās informācijas
un tālizpētes tehnoloģijas

Par Mums Aktualitātes Programmatūra Pakalpojumi Tālizpēte Sadarbība Jautājumi un atbildes

Map vai PowerMap

Nepieciešamās priekšzināšanas par Bentley MicroStation

Lai sekmīgi apgūtu ģeotelpisko(ĢIS) programmu Bentley Map, kursantam ir nepieciešamas noteikta apjoma priekšzināšanas Bentley MicroStation programmas lietošanā, ieskaitot praktiskās iemaņas darbā ar grafikas elementu kopām (Selection Set, Fence jeb žoga darbības )u.c. vitālas operācijas darbam VIENLAICĪGI ar vairākiem(daudziem) rasējuma/kartes grafikas elementiem.

Jautājumi priekšzināšanu pārbaudei:
1) Kā MicroStation vidē vada grafikas elementu attēlošanas veidu(symbology ) ar ByLevel iestādījumiem?
2) Kas ir Element template , kur to var aizpildīt, un - kā to var izmantot ?
3) Kādus iestādījumus satur MicroStation sēklas(šablona, sagataves) fails (Seed file)?
4) Kas ir MicroStation DGN darba vienības(working units ), kur tās var iestādīt?
5) Kas ir MicroStation darba vide (Workspace ) , kādus iestādījumus un resursu failus tā ietver?
6) Vai Microstation slāņu parādīšanas ietvaru (Level Display ) var izmantot, lai pieslēgtu un atslēgtu atbalsta datnes(Reference files ) ?
7) Kurā ietvarā/rīkā var izveidot jaunu MicroStation slāni/līmeni (Level )?
8) Ar kādu rīku var vienlaicīgi padarīt neredzamus(atslēgtus) visus aktīvā faila slāņus (izņemot aktīvo slāni) ?
9) Vai slāni var ieslēgt/atslēgt noklikšķinot ar peli uz esoša grafikas elementa? Kā to var izdarīt?
10) Vai ar Microstation Element Information rīku var rediģēt, piemēram, teksta rindiņas saturu „Rīga” un „Rīgas rajons”?
11) Vai ar Element Selection rīku (bultiņu) var iezīmēt vairākus grafikas elementus vienlaicīgi? Kā to izdarīt?
12) Kas ir Selection Set un kādas darbības var izpildīt ar tajā iekļautajiem grafikas elementiem?
13) Kā var izņemt grafikas elementus no Selection Set ?
14) Kādu darbību izpilda ar MicroStation Create Region ? Vai rīka izpildītajai darbībai ir arī alternatīvi risinājumi Microstation?
15) Kādi darba režīmi ir MicroStation Create Region rīkam?
16) Kādu darbību izpilda ar rīku Drop Element ?
17) Vai Drop Element darbību var izpildīt ar izvēles kopas(Selection Set ) grafikas elementiem?
18) Kādi ir Microstation žoga(Fence ) darbības režīmi?
19) Ar ko atšķiras MicroStation Place Line un Place Smart Line rīki/komandas?
20) Kas ir MicroStation Element Type ? Vai elementa tipu(Element Type ) var noteikt apskatot faila saturu tikai vizuāli?
21) Kā var noteikt MicroStation Element Type ? Kuros rīkos šāda informācija parādās?
22) Kādi Elementu (Element Type ) tipi veido līnijveida elementus DGN failā?
23) Kādi Elementu (Element Type ) tipi veido laukuma veida(daudzstūru) elementus DGN failā?
24) Ar kādu rīku var pārveidot Microstation līknes (Curves ) par līnijveida elementiem?
25) Ar kādu rīku var atlasīt tikai punktveida, vai tikai līnijveida grafikas elementus DGN failā?
26) Kā var atlasīt, piemēram, sarkanas krāsas (Color 6 standarta krāsu bibliotēkā) līnijveida grafikas elementus visā DGN failā?
27) Kas ir MicroStation Custom Line un kā to var definēt?
28) Kādi soļi ir jāizpilda, lai izveidotu jaunu simbolu jeb šablonu(cell)?
29) Kādam mērķim kalpo MicroStation AccuDraw ?
30) Kāds pielietojums ir MicroStation Pen Tables ?
31) Kā darbojas Associative Hatching ? Kāda ir tās atšķirība no parasta šķērssvītrojuma?
32) Vai MicroStation DGN failā (bez Bentley MAP vai Geographics) var uzglabāt un apstrādāt arī atribūtu informāciju par ģeogrāfiskiem objektiem? Kādas metodes Jūs varat nosaukt?

Bentley Map vai Bentley PowerMap pamatapmācība:

Apmācību kurss Bentley ģeogrāfisko informācijas sistēmu (ĢIS) programmatūrā darbam ar kartogrāfisko materiālu – teritorijas plānojumiem, kadastra karti, topogrāfikajām kartēm u.c. ģeotelpiskajām datubāzēm. Datu savākšana, apstrāde, analīze un prezentēšana papīra formātos un elektroniski. Microstation un Powerdraft darba efektivitātes uzlabošanai ar PowerMap ĢIS rīkiem.
 • Kursu dalībniekiem nepieciešamas Microstation vai Powerdraft priekšzināšanas pamatkursa apjomā.
 • Nepieciešamas valsts valodas zināšanas un vēlamas angļu valodas pamatzināšanas.

Kursu ilgums -  2 - 7 darba dienas.

Apmācības plāns:
Ievads
 1. Bentley Map/PowerMap darba vide – konfigurācijas faili, resursi.
 2. Vides noskaņošana un darba uzsākšana. Saskarne.
 3. ESRI shape failu pieslēgšana atbalstfailu(reference shape) režīmā, Microstation INFO(Analyze) rīka pielietojums.
 4. ESRI shape imports DGN V8 failā un importa parametru saglabāšana.
 5. Karšu pārvaldnieks (Map manager) – Map, Layers, Features sadaļas.
 6. Darbības ar slāni no karšu pārvaldnieka (Map Manager):
  • Slāņa attēlojuma (krāsa, stils u.c.) izmaiņas
  • Ekrāna manipulācijas ar slāņa saturu
  • Slāņu grupu veidošana
  • Slāņa satura attēlošana tikai noteiktos kartes mērogos
  • Meklēšana slāņa atribūtos ar Search rīku (atribūtu vaicājumi)
  • Slāņa satura atvēršana tabulas formā ar Browse rīku
  • Buferzonas
  • Telpiskie vaicājumi
  • Tematiskā kartēšana pēc atribūtu vērtībām
  • Slāņa rediģēšanas režīms
 7. DGN faila koordinātu sistēmas uzstādīšana.
 8. Pieslēgšanās Oracle Spatial un datu ielāde tikai lasīšanas režīmā no Oracle uz DGN.
 9. Datu ielāde no Oracle Spatial ar datu ierakstu bloķēšanu Oracle. Datu rediģēšana Map un izmaiņu atgriešana Oracle (Pesimistiskās transakcijas).
 10. DGN faila satura transformācija no vienas koordinātu sistēmas uz citu.
 11. DGN faila satura „elastīgā” ģeometriskā transformācija ar Warp rīku.
 12. Topoloģijas apstrāde („Geographics” rīki). Topoloģisko (operatora) kļūdu identificēšana un novēršana manuālā, pusautomātiskā un automātiskajos režīmos.
 13. Daudzstūru topoloģijas slāņa veidošana. „Skaidu” identificēšana laukumveida ģeometrijā un to novēršana. „Varavīksnes skats” un atribūtu maskēšana.
 14. Datu eksports uz Google KMZ un Adobe PDF.