MikroKods

Ģeotelpiskās informācijas
un tālizpētes tehnoloģijas

Par Mums Aktualitātes Programmatūra Pakalpojumi Tālizpēte Sadarbība Jautājumi un atbildes

MicroStation telpiskā projektēšana

Bentley MicroStation telpiskā projektēšana (3D):

Apmācību kurss telpiskajā modelēšanā un precīzā ģeometriskajā projektēšanā ar MicroStation. Modeļa vizualizācija, animēšanas pamatprincipi, skatu lietošana, aprēķini, šķēlumu un griezumu veidošanas pamati.
 • Kursu dalībniekiem jābūt ar pamatapmācības kursu sertifikātu vai atbilstošā līmeņa praktiskajām iemaņām (6 mēnešu praktiskais darbs strādājot ar MicroStation ir tuvināti pielīdzināms pamatapmācības kursos apgūstamajām iemaņām).
 • Nepieciešamas valsts valodas zināšanas un vēlamas angļu valodas pamatzināšanas.
Kursu ilgums - 3 darba dienas.
Kursā apgūst MicroStation apmācību darbam 3 dimensijās.
Apmācības plāns:
 • 3D skatu vadība
  • Redzamais apjoms
  • Skata dziļuma iestādīšana
  • Zīmēšanas plakne jeb skata aktīvais dziļums
  • Redzamās telpas daļas ierobežošana maska
  • Standarta skati
 • Palīgtīkla lietošana 3D failā
 • Accudraw lietošana telpā
 • Grafiskie primitīvi un figūras 3D failā
  • Telpisko elementu zīmēšana un konstruēšana
  • Elementu nolikšana 3D
 • Telpiskie elementi
  • Telpas figūru konstruēšanas pamata metodes
  • Ķermeņu pārveidošana
  • Virsmu modelēšana un pārveidošana
  • Virsmu analizēšana
  • Virsmas modelēšana ar trijstūru tīklu
 • Simbolu izmantošana
 • 3D šūnu izveidošana
 • Ēnošanas (rendering) paņēmieni
 • Rasēšana uz daudzstūra skaldnes