MikroKods

Ģeotelpiskās informācijas
un tālizpētes tehnoloģijas

Par Mums Aktualitātes Programmatūra Pakalpojumi Tālizpēte Sadarbība Jautājumi un atbildes

Bentley PowerSurvey

Bentley PowerSurvey V8i ir pilnas funkcionalitātes projektēšanas un mērniecības datu apstrādes programmatūra.

Kopš 08.2019 PowerSurvey ir aizstāts ar OpenSite Designer programmatūru kam ir līdzvērtīga un uzlabota funkcionalitāte.

Bentley PowerSurvey ietver:

 • 2D un 3D rasēšanas funkcijas (MicroStation PowerDraft platforma);
 • 2D un 3D projektēšanas funkcijas (MicroStation PowerDraft platforma);
 • Dgn un dwg failu rediģēšanu tieši, bez konvertēšanas;
 • Visu populārāko rastra formātu (ortofoto karšu, skenētu plānu) izmantošanu;
 • Skenēto plānu piesaisti lietotajai (LKS-92) koordinātu sistēmai(rastra transformācija, warp);
 • Ģeodēziskos aprēķinus uzmērījuma pamatojuma tīkliem;
 • Ciparu virsmas modeļa aprēķinus ar horizontāļu automātisku izzīmēšanu;
 • Kubatūras aprēķinus zemes darbiem.

Piezīme: Situācijā, kad PowerSurvey ir pieejams kā modulis PowerCivil for Baltics ģeomātikas programmu paketē, tad ir pieejama pilna Microstation funkcionalitāte(bet izņemot Luxology), nevis tikai Powerdraft.

Bentley PowerSurvey galvenās priekšrocības:

 • Tiešs redaktora darbs ar mērniecībā un ģeodēzijā lietotajiem formātiem dgn (V7) un dwg, resursu failu savietojamība;
 • Pazīstamā un iecienītā MicroStation lietotāja saskarne;
 • Nodrošināta ortofoto un skenēto karšu izmantošanas funkcionalitāte(vairāk nekā 50 atbalstītie rastra formāti);
 • Nodrošināta funkcionalitāte zemes virsmas modelēšanai un iegūto datu nosūtīšanai, piemēram, ceļu projektēšanas programmatūrai Bentley InRoads;
 • Ietverti ģeodēziskie aprēķini un atskaites formas;

Saprātīga programmatūras cena par pilnu mērniecības darbu cikla nodrošinājumu!

Savietojamība ar galvenajiem mērījumu datu uzkrājējiem:

Ielādē datus no Sokkia, Leica, Geodimetr, Topcon, Nicon, Wild, Ziess u.c.;

Ģeodēziskie aprēķini:

 • Izlīdzina uzmērījuma pamatojuma tīklus;
 • Izmanto mazāko kvadrātu metodi tīkla izlīdzināšanā;
 • Piemērojamas atskaites formas un punktu atlase atskaitei;
 • Mērījumu kļūdu elipses parāda grafiski uz MS ekrāna;
 • Mērniecības lauka kodu atpazīšanu un attēlošanu ar šūnām/līnijām dgn failā, atbilstoši specifikācijai;
 • Ērtu lauka kodu un kodu kļūdu parādīšanu uz MS ekrāna ar rediģēšanu.

Digitālā(ciparu) virsmas modeļa aprēķini:

 • Īsākais un efektīvākais veids, kā iegūt horizontāļu attēlojumu plānā;
 • Virsmas modeļa izejas datu ievade no dgn/dwg failiem vai lauka mērījumiem;
 • Ātra, efektīva un vienkārša virsmas modeļa ģenerēšana no augstuma datiem;
 • Virsmas modeļa rediģēšana, piemēram, konkrēta punkta augstuma ērta nomaiņa;
 • Horizontāļu automātisku ģenerēšanu no virsmas modeļa;
 • Pamathorizontāļu un papildhorizontāļu griezuma augstuma iestādīšana;
 • Automātisks horizontāles augstuma pieraksts;
 • Šķērsprofila ģenerēšana pēc lietotāja norādītas līnijas virsmas modelī;
 • Kubatūras aprēķins starp diviem virsmas modeļiem(zemes darbu apjomi).

COGO ģeometrijas funkcijas:

 • Krustojumi, grafiska interpretācija ģeometriskām konstrukcijām.
 • Projektētā ceļa ass nospraušana virsmas modelī(vienkāršota funkcionalitāte);
 • Projektētā ceļa ass vai atsevišķu izspraužamo punktu datu pārsūtīšana uz datu uzkrājēju(nospraušanai dabā).

Datu drošība un autortiesības:

Dgn(V8) failu formāts nodrošina Digitālās tiesības – unikālu veidu, kas var aizsargāt ikvienu mērniecības darbu no nesankcionētas atkārtotās izmantošanas. Fails, kuram ir uzlikta Digitālo tiesību aizsardzība nebūs izmantojams veidā, kuru nepieļauj autors, proti, pēc autora vēlmes plānu failā var padarīt neizkopējamu vai neizdrukājamu, fails var tikt padarīts lasāms tikai līdz noteiktam datumam u.t.t.

Bentley Powersurvey ir ideāli piemērots topogrāfiskā plāna 1:500 sastādīšanai atbilstoši VZD specifikācijām, izmantojot resursu failus un lietotāja saskarni(paletes, Basic makrosus).